EUR 1.9558
USD 1.6529
CHF 1.8150
GBP 2.1418
CNY 2.4403
you tube
mobile version

Продажба на имоти за +10 хил. лв. само през е-платформа

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Продажба на имоти за +10 хил. лв. само през е-платформа

mail16:03 | 12.08.2019прегледи 1344 коментарикоментари 0


Държавни имоти на стойност над 10 000 лева ще се продават само на електронна платформа, управлявана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК). Под тази сума остава досегашната разпоредба недвижимите имоти да се продават от областните управители.

Това предвижда Проект на Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговскидружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружество, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, публикуван за обществен обсъждане на Портала за обществени консултации към Министерския съвет.

Предложения и мнения се приемат до 21.08.2019 година.

От вносителите - АПСК чрез министъра на икономиката Емил Караниколов, уточняват, че Наредбата е подготвена в изпълнение на разпоредбите на чл. 3а, ал. 3 от Закона за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол, обнародвани в Държавен вестник, бр. 64/2018 г.

Законодателните промени задължават държавата да осъществява продажбата на държавни имоти през единен портал в интернет. По този повод, вносителите предлагат, освен Наредбата, и проекти на изменения и допълнения на други подзаконови нормативни актове, касаещи извършването на продажба на недвижими имоти на електронна платформа от страна на всички адресати на правната норма, а именно: АПСК, областните управители, търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. Това са: Правилникът за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), Правилникът за реда за упражняване правото на собственост на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПСДТДДУК), Наредбата за търговете и конкурсите (НТК), Устройственият правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна.

Електронната платформа, за която има връзка през сайта на АПСК, се разработва от държавната компания „Информационно обслужване" и ще се управлява и поддържа от АПСК. Предвижда се достъпът до публичната и част да е свободен.

Според вносителите, с електронната платформа ще се постигне по-голяма прозрачност при извършването на продажбите и информацията за тях ще достигне до по-широк кръг от хора.

Постига се и основната цел на електронното управление, а именно повишаване на удовлетвореността на гражданите, включително ще се насърчи тяхното участие в процеса на продажба на имоти - държавна собственост, както и ще се подобри ефективността на работа и качеството на услугата, предоставяна от АПСК, със съкращаване на сроковете по процедурата и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез намаляване на разходите им за участие в процеса на продажба.

Системата ще записва всяка една операция, като ще удостоверява действия с електронни времеви печати. Регистрацията и подаването на документи от кандидат-купувачите ще е с електронен подпис.

Досегашният начин за извършване на продажби на имоти - държавна собственост се съдържа в следните подзаконови нормативни актове:

1) В НТК, когато компетентността за продажба е на АПСК:

- за имоти с данъчна оценка над 10 000 лева съгласно чл. 1, ал. 1, т. 5 от ЗПСК и чл. 44, ал. 1 от ЗДС;

- за недвижими имоти от дружествата, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от ЗПСК по чл. 28, ал. 9 от същия закон, като в зависимост от това дали решението е взето от МС продажбата се извършва от търговското дружество, а когато то е взето от АПСК се извършва по реда на ЗПСК. С цитирания по-горе ЗИДЗПСК от 2018 г. в чл. 28, ал. 9 от ЗПСК е добавено изискване продажбите да се извършват чрез електронната платформа;

- за обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от ЗПСК, съгласно чл. 28, ал. 10 във връзка с ал. 9 от същия закон, когато решението е взето от АПСК;

2) В ППЗДС, когато компетентни за продажбата са областните управители по местонахождението на имота - за имоти с данъчна оценка под 10 000 лева съгласно чл. 44, ал. 2 от ЗДС и чл. 3а, ал. 2 от ЗПСК).


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg