EUR 1.9558
USD 1.6551
CHF 1.8103
GBP 2.1642
CNY 2.3783
you tube
mobile version

Мерки срещу прането на пари

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Мерки срещу прането на пари

mail08:30 | 09.06.2019прегледи 947 коментарикоментари 0


На Портала за обществени консултации на Министерския съвет днес са публикувани предложения за промени на Закона за мерките срещу изпирането на пари, предаде БТА.

Предвижда се с промените да се въведат нови категории задължени лица - доставчиците на услуги по обмяна на виртуални и фиатни валути, доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги, и лицата, които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, пише в проекта на доклад на министъра на финансите, включен в публикацията.

С оглед изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 се доразвиват част от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, които включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона, контрол върху дейността на задължените субекти и обмена на информация.

Със законопроекта се разписват и механизми за предоставяне на определени категории информация на ЕК, както и механизми за събирането и обобщаването й на национално ниво.

С оглед промените в уредбата на мерките срещу изпирането на пари и въвеждането на изисквания на Директива (ЕС) 2018/843 са предвидени съответни промени и в Закона за регистър БУЛСТАТ, Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за Национална агенция за приходите, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Закона за пазарите на финансови инструменти.

В резултат на приемането на предложения нормативен акт ще бъдат въведени изисквания на Директива (ЕС) 2018/843, както и ще бъдат нормативно уредени допълнителни въпроси, като например осигуряването на по-пълен достъп до данъчна, осигурителна и финансова информация на правоохранителните органи. Това ще позволи на страната ни да изпълнява с повишена ефективност задълженията си към Европейския съюз и държавите-членки, произтичащи от Директивата, ще бъде изпълнена съответната мярка от одобрения с Решение номер 611 на Министерския съвет от 27.08.2018 г. План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм Две (ERM Две) и към Банковия съюз.

Приемането на предложения нормативен акт се очаква да има значително положително въздействие както върху държавните органи и институции, посочени като заинтересовани страни във формуляра за частична предварителна оценка на въздействието, така и върху задължените субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари и техните клиенти, които не се очаква да бъдат засегнати негативно от измененията, но същевременно се запазва възможността да се ползват от повишените гаранции за по-голяма сигурност в резултат на повишената ефективност на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и на допълнителното разписване на част от мерките по закона.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджетите на държавните органи и институции, за които произтичат задължения от проекта на нормативен акт за 2019 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg