EUR 1.9558
USD 1.6564
CHF 1.8081
GBP 2.1930
CNY 2.5040
you tube
mobile version

Възможностите за риболов в Балтийско море

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Възможностите за риболов в Балтийско море

mail07:02 | 01.09.2020прегледи 424 коментарикоментари 0


Европейската комисия прие своето предложение за възможностите за риболов в Балтийско море през 2021 г.

Въз основа на най-новите налични научни становища и с цел повишаване на дългосрочната устойчивост на рибните запаси Комисията предлага да се увеличат възможностите за риболов на херинга в Рижкия залив и на сьомга в основния басейн, както и да се запазят сегашните равнища по отношение на херингата в Ботническия залив, цацата и писията. По отношение на останалите рибни запаси, обхванати от предложението, Комисията предлага намаление на възможностите за риболов.

Виргиниюс Синкявичюс, член на Комисията, отговарящ за околната среда, океаните и рибарството, заяви: Много фактори влияят върху състоянието на рибните запаси в Балтийско море. Рибарството е един от тях, но сериозно въздействие върху състоянието на запасите оказват и замърсяването на морето и изменението на климата. Дългосрочната устойчивост на Балтийско море не е въпрос на желание, а необходимост. Днес ние приемаме едно реалистично предложение, за което съм убеден, че ще е от полза както за рибарите, така и за рибата. Очаквам съвместната ни работа с държавите членки и другите заинтересовани лица в Балтийско море. Тъй като натискът върху балтийските рибни запаси не може да бъде преодолян единствено с помощта на политиката в областта на рибарството, аз поех инициативата да свикам министерска конференция с участието на всички членуващи в ЕС държави от Балтийския регион, за да бъдат предприети всеобхватни мерки по отношение на всички фактори с цел осигуряване на дългосрочно бъдеще на региона.

Предложените общи допустими улови (ОДУ) се основават на научните становища на Международния съвет за изследване на морето (ICES) и следват многогодишния план за управление за Балтийско море, приет през 2016 г. от Европейския парламент и Съвета.

През последните години рибарите, предприятията и обществените власти в ЕС положиха съществени усилия, за да възстановят рибните запаси в Балтийско море. Когато имаше пълни научни становища, в предишните решения възможностите за риболов в Балтийско море успешно бяха съобразени с принципа на максималния устойчив улов (МУУ) за запасите от седем от общо осем вида риби, обхващащи 95 % от обема на разтоварената риба. Въпреки това през 2019 г. учени установиха, че положението не е толкова стабилно, колкото се очакваше. Затова са нужни решителни действия, за да се възстановят всички запаси и да се гарантира, че те нарастват или остават на устойчиви равнища в съответствие с МУУ.

Сега Съветът ще разгледа предложението на Комисията с оглед на приемането му по време на заседание на министрите на 19 – 20 октомври.

Треска

През 2019 г. учени установиха, че запасите от източнобалтийска треска са намалели значително и за известно време са били под безопасните биологични граници. Имайки предвид неотложността на въпроса, Комисията забрани улова на треска за втората половина на 2019 г. в зоните с най-много източнобалтийска треска. По предложение на Комисията Съветът съществено намали ОДУ за 2020 г., ограничи използването на запаса само до прилов, разшири действащото затваряне на зоните за хвърляне на хайвера като срок и обхват и забрани любителския риболов в зоните, където има най-много източнобалтийска треска. Тъй като положението със запасите не се е подобрило, въз основа на научни становища Комисията предлага ОДУ за прилова да се намали със 70 % и всички съпътстващи мерки да се запазят.

Запасите от западнобалтийска треска от няколко години са на много ниски равнища. През 2018 г. се появиха признаци, че запасите се увеличават. За съжаление оттогава насам всяка година преразглежданите данни сочат намаление на запасите, които остават под здравословните равнища. Затова Комисията предлага ОДУ да бъде намален с 11 % и всички съпътстващи мерки, приети за 2020 г., да се запазят. Тези мерки се състоят от затваряне за определен срок на цялата зона за хвърляне на хайвера и ограничение на любителския риболов до пет екземпляра на ден и два екземпляра през срока на затваряне. Освен това в по-дълбоките води на източната част използването на ОДУ е ограничено до прилова, а любителският риболов е забранен. Тези мерки в източната част са необходими поради наличието едновременно на източнобалтийска и западнобалтийска треска и извънредно лошото състояние на запасите от източнобалтийска треска.

Херинга

Запасите от западнобалтийска херинга остават под безопасните биологични граници. Затова Комисията предлага ОДУ да бъде намален с 50 %. По отношение на централнобалтийската херинга Комисията предлага намаление с 36 % в съответствие със становището на ICES, тъй като запасите са спаднали под здравословните равнища. Съобразно становището на ICES Комисията предлага запазване на равнището на ОДУ за Ботническия залив, докато положението с херингата от Рижкия залив дава възможност за увеличение на ОДУ с 15 %.

Писия

Според становището на ICES увеличение на ОДУ би било възможно, но предложението на Комисията е предпазливо. Тя предлага запазване на равнището на ОДУ без промяна, за да бъдат опазени запасите от треска, които са в лошо състояние, защото треската е неизбежен прилов при улова на писия.

Цаца

Както и за писията, според становището на ICES увеличение на ОДУ би било възможно. Комисията препоръчва предпазливост и предлага запазване на равнището на ОДУ без промяна. Това се дължи на факта, че цацата и херингата се улавят при смесен риболов, а ОДУ за централнобалтийската херинга трябва да бъде съществено намален. Освен това с цаца се храни гладната треска, запасите от която не са в добро състояние.

Сьомга

Според ICES предишният проблем със съществени грешки при отчитане на улова на сьомга в основния басейн вече не съществува. Затова съобразно със становището на ICES Комисията предлага увеличение на ОДУ с 9 %. Тя обаче предлага намаление на риболова във Финския залив с 10 % въз основа на становището на ICES.

Контекст

Предложението за възможностите за риболов е част от подхода на Европейския съюз за съобразяване на равнището на риболова с целите за дългосрочната устойчивост, т.е. максималния устойчив улов (МУУ) до 2020 г., договорен от Съвета и Европейския парламент в рамките на общата политика в областта на рибарството. Предложението на Комисията отговаря и на намеренията за действие, изложени в издаденото от нея Съобщение „Към по-устойчив риболов в ЕС: актуално състояние и насоки за 2021 г.“, и на многогодишния план за управление на запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море.


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg