EUR 1.9558
USD 1.7985
CHF 2.0523
GBP 2.2730
CNY 2.5176
you tube
mobile version

ЕИБ проучва 744 европейски общини

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

ЕИБ проучва 744 европейски общини

mail18:45 | 07.07.2023прегледи 489 коментарикоментари 0


Европейската инвестиционна банка представя заключенията от проучването на общините за 2022 г: Според Проучването за общините на ЕИБ недостигът на умения забавя прехода към зелена икономика.

60 % от общините считат за недостатъчни инвестициите, които те са направили през последните три години в инфраструктура за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към тях

69 % от общините не разполагат с експерти с умения за оценка на околната среда и климата, а това представлява сериозен проблем за изпълнението на местните инвестиционни програми

Според около 80 % от общините липсата на финансиране, продължителността на процедурите и несигурността по отношение на нормативната уредба представляват пречки пред инвестициите

 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) публикува заключенията от проведеното през 2022 г. Проучване на общините. Това всеобхватно проучване, което обхваща 744 общини в Европейския съюз, представя задълбочен анализ за минали и планирани инвестиции, както и за напредъка и предизвикателствата, с които се сблъскват общините при своя цифров и екологичен преход. Предвид факта, че на общините се падат почти половината от публичните инвестиции в ЕС, тези констатации са от огромно значение.

Основни заключения от проучването на общините през 2022 г:

Слабости и предизвикателства при инвестиране: Липса на финансиране, както и несигурните и продължителни нормативни процеси продължават да пречат на общините да планират важни инвестиции. Наред с това, в процеса на изпълнение недостигът на квалифицирана работна ръка и пречките по веригата на доставки пораждат сериозни ограничения.

Недостиг на умения: Проучването изтъква изключителната важност от осигуряване на необходимото обучение на настоящата и бъдещата работна сила. Общините отчитат затруднения при намирането на експерти с умения в областта на околната среда и климата, както и такива с технически и инженерни познания. Справянето с тези предизвикателства има ключово значение за успешното изпълнение на инвестиционните планове.

Акцент върху зеления и цифровия преход: Смекчаването на последиците от изменението на климата, адаптирането към него и цифровата инфраструктура ще играят основна роля в инвестиционните планове на общините през следващите три години. При все това повече от шест на всеки десет общини изразяват неудовлетвореност от досегашните си инвестиции в мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, докато 40 % отчитат неудовлетвореност от инвестициите в цифрова инфраструктура.

Регионални различия: Европейските общини са по-напреднали в процеса на своя цифров преход, отколкото в зеления преход. И докато в регионите с по-високи доходи делът на общините, които инвестират активно и в двата прехода, е по-висок, то по-слабо развитите региони се сблъскват с предизвикателства при постигането на подобен напредък.

Пречки пред инвестициите на общините

„Както показва проучването за общините на ЕИБ, общините в цяла Европа са изправени пред значителен недостиг на инвестиции, особено в инфраструктурата за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него. От решаващо значение е създателите на политики и заинтересованите страни да преодолеят тези слабости и да  приоритизират устойчивите и жизнеспособни инвестиции за постигане на по-екологично и по-цифровизирано бъдеще. Постоянният недостиг на умения, включително на ниво общини, трябва да бъде преодолян в цяла Европа с цел адекватно изпълнение на регионалните и общоевропейските инвестиционни програми“, посочи Дебора Револтела, главен икономист на ЕИБ.

Вицепрезидентът на ЕИБ Рикардо Мауриньо Феликс сподели: „Общинските инвестиции са основата за осигуряване на постоянна подкрепа за хората и предприятията. Тъй като общините реализират значителен дял от публичните инвестиции, е наложително те да разполагат с необходимите ресурси, експертни познания и стабилни мрежи за сътрудничество с оглед на ефективното изпълнение. Тъй като светът се развива с бързи темпове, ролята на общините в екологичния и цифровия преход става все по-важна. За да се насърчат устойчивите практики в области като градско планиране, енергийна ефективност, управление на отпадъците и транспорт, се налага повишаване на експертния опит в цяла Европа. Нашето проучване за общините на ЕИБ представя в детайли стратегиите за адаптиране на общините и подчертава значителните потребности, на които трябва да се обърне внимание в бъдеще.“

Дейността на ЕИБ в регионите на сближаване

Днес ЕИБ публикува нов доклад, в който се анализира дейността на Групата на ЕИБ в регионите на сближаване в Европа през 2022 г. Докладът разглежда приноса на Групата на ЕИБ към иновациите за приобщаващ зелен и цифров преход и неговото макроикономическо въздействие. През 2022 г. Групата на ЕИБ е осигурила 28,4 млрд. евро за проекти в регионите на сближаване. През 2022 г. подкрепата за иновациите възлиза на 25 % от общия размер на заемите на ЕИБ, от които 4,6 млрд. евро (34 %) са в регионите на сближаване. Увеличава се делът на зелените инвестиции: както и през 2021 г., делът на зелените инвестиции, финансирани от ЕИБ в регионите на сближаване, превишаваше общия размер на инвестициите в ЕС, в съответствие с Насоките на ЕИБ за сближаване, които предвиждат значително увеличение на кредитирането за мерки за климата и околната среда в регионите на преход и в по-слабо развитите от тях.

Вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова заяви: „Въпреки че регионалното сближаване е засегнато от геополитическата несигурност, притока на бежанци и енергийния шок, градовете и регионите трябва да продължават да се променят, за да постигнат целите на Европейския съюз в областта на климата и да преодолеят цифровото разделение. Иновациите са от решаващо значение за справяне с тези предизвикателства. Групата на ЕИБ разполага с широк набор от финансови и консултантски инструменти в подкрепа на тези политически цели, които вече са доказали своето осезаемо въздействие.“


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

БАН: Приемане на еврото - ползи и рискове

06:58 | 07-21-23 | 1963