EUR 1.9558
USD 1.8180
CHF 2.0126
GBP 2.3097
CNY 2.4996
you tube
mobile version

Икономически речник - новини

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
Икономически речникСортирай по : Най-нови|Най-четени
 
EURIBOR

EURIBOR (съкратено на английски: Euro Interbank Offered Rate) е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро. Изчислява се от...

още
Паричен агрегат

Чрез парични агрегати се осъществява, установяването и регурирането на парите в обръщение. Измерването на предлагането на пари става с т.нар. парични агрегати. Във всеки...

още
Емисионна банка

Банка, основната дейност на която е свързана с емисионни операции - издаване на банкноти, книжни пари, ценни книжа. Обикновенно тази дейност се осъществява от Централната банка...

още
Експозиция

Всяко вземане, задължение или имущество на банката, независимо от условията при които е възникнало или се подчинява, разглеждано като носител на кредитен риски.

още
Еквилибриум

Появява се, когато икономическите сили балансират състоянието на икономиката по начин, в който то нито се развива, нито отбелязва застой.

още
Дюрейшън (Duration)

Стойностно претеглена оценка на срочността на отделни ценни книжа или на портфейл от ценни книжа, в която се отчита времето и стойността на очаквания чист доход от тях.

още
Дюрейшън ГАП (Duration GAP)

Разликата между дюрейшъна на банковите активи и дюрейшъна на банковите пасиви.

още
Дружество емитент

Акционерно дружество, което емитира ценни книжа - акции, облигации и други.

още
Документарен кредит

Кредит, който се отпуска от търговските банки при определени условия за купувач на стоки. Банката се ангажира и изплаща стойността на закупените от клиента й стоки, като...

още
Добър вальор

Предварително регламентиран период от време, необходим за техническо осъществяване на междубанков превод, за който нито една от засегнатите страни не дължи и не получава лихви.

още
Дисконт

Отстъпката или намалението, което може да бъде направено от номинала на ценните книжа при тяхната продажба.

още
Дилър

Лице, което купува и продава от свое име и за своя сметка.

още
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg