EUR 1.9558
USD 1.6827
CHF 1.8212
GBP 2.3145
CNY 2.6323
you tube
mobile version

7.8 млрд.лв. произведе земеделието 2020

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

7.8 млрд.лв. произведе земеделието 2020

mail18:15 | 13.10.2021прегледи 495 коментарикоментари 0


Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2020 г. (в текущи цени), възлиза на 7 866.1 млн. лв., което е с 4.5% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението е в резултат на спад в обемите на произведените количества с 11.0%, въпреки увеличението на цените със 7.3%. Това показват данните на НСИ.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 5 238.0 млн. лв. и представлява 66.6% от общата стойност на селскостопанската продукция. Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (81.6%) през 2020 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2 608.5 млн. лв. и 1 667.0 млн. лв.

В сравнение с 2019 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството е по-ниска със 7.0%, което е в резултат на спад в обемите с 16.0%,  отчасти компенсирано от увеличение на цените с 10.6%. Спадът в обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на спада в производството на зърнените и техническите култури, в резултат на по-ниските добиви заради продължителното засушаване.

Стойността на произведената през 2020 г. продукция от животновъдството възлиза на 1 962.0 млн. лв., или 24.9% от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2019 г., стойността на продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 2.7%, което се дължи на увеличение както на обемите - с 2.0%, така и на цените - с 0.7%.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 988.2 млн. лв. (50.4% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 973.8 млн. лв.  (49.6%). В сравнение с 2019 г. стойността на отглеждането на селскостопански животни се увеличава с 2.6%, което се дължи както на увеличение на произведените обеми - с 1.0%, така и на увеличение на цените с 1.6%. Стойността на произведените животински продукти, спрямо предходната година, отбелязва увеличение с 2.8%, което е в резултат на увеличение на обемите с 3.0%, докато цените намаляват с 0.2%.

В сравнение с 2019 г. стойността на селскостопанските услуги отбелязва намаление с 6.1%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности (неотделими) се увеличава с 2.6%. Увеличението на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности е в резултат на увеличение на цените - с 4.6%.

Междинно потребление

Стойността на вложените в селското стопанство през 2020 г. средства за текущо потребление се равнява на 4 446.6 млн. лв., което е с 6.9% по-ниско спрямо предходната година. Понижението се дължи на спад както в обемите - с 5.1%, така и в цените - с 1.9%.

Спрямо 2019 г. увеличение на вложенията за текущо потребление е отчетено единствено при семената и посадъчния материал - с 5.7% и при поддръжката и ремонта на машини и дребен инвентар - с 2.8%. Най-голямо понижение спрямо предходната година се наблюдава при разходите на стопанствата за горива и моторни масла - с 14.6%, което е в резултат на намалението както на обемите - с 3.7%, така и на цените - с 11.3%.

Брутна добавена стойност

Създадената през 2020 г. брутна добавена стойност в селското стопанство (по базисни цени) се равнява на 3 419.5 млн. лв. и е с 1.1% по-малко спрямо предходната година, като значителния спад на обемите - с 19.1%, е компенсиран с увеличението на цените - с 22.3%.

СМЕТКА „ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА“

Нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство през 2020 г. е приблизително на нивото на предходната година - 3 661.1 млн. лв. Намалението спрямо 2019 г. е 0.2% и е на същото ниво в процентно изражение като регистрираното намаление на нетната добавена стойност.

СМЕТКА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОД“

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2020 г. достига 2 405.7 млн. лв. и намалява спрямо предходната година с 2.1%. Намалението предимно се дължи както на увеличението на арендата - с 4.0%, така и на платените от земеделските стопанства лихви - със 7.4%.

СМЕТКА „КАПИТАЛ“

Бруто образуването на основен капитал в селското стопанство през 2020 г. се равнява на 777.1 млн. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 2.6%.

По-голямата част от него - 630.6 млн. лв. (81.1%), представлява брутообразуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства - 463.9 млн. лв. (59.7%), и в сгради - 165.8 млн. лв. (21.3%).

Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) достига 146.5 млн. лв.


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

КНСБ:Защо растат цените?

10:45 | 09-22-21 | 1660