EUR 1.9558
USD 1.7235
CHF 1.8891
GBP 2.3386
CNY 2.7185
you tube
mobile version

47 общини с добри приходи

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

47 общини с добри приходи

mail18:57 | 24.11.2021прегледи 480 коментарикоментари 0


Министерството на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините за третото тримесечие на 2021 г. и на общините със съгласувани планове за финансово оздравяване

Анализът на данните в края на третото тримесечие на 2021 г., спрямо края на 2020 г., както и спрямо същия период на 2020 г., показва следното:
 

Показатели за финансова самостоятелност

-Средният дял на приходите в общите постъпления за страната е 34,18 %, спрямо 30,76 % в края на 2020 г., и остава сравнително постоянен спрямо същия период на миналата година (34,26 %). Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления по-висок от средния за страната, е 47, спрямо 39 в края на месец септември 2020 г., при 43 общини към края на предходната година.

-Средният за страната дял на покритие на разходите за местни дейности с приходи нараства до 97,67 %, спрямо 82,90 % в края на миналата година. Стойността на показателя се повишава и спрямо същия период на миналата година, когато е била 92,69 %, като 53 общини постигат резултат над средното за страната (61 са към същия период на миналата година и 62 - към края на 2020 г.).

-Приходите превишават разходите за местни дейности към края на деветмесечието при 17,7 % от общините (47 общини). През същия период на миналата година този брой е бил 44, а към края на 2020 г. – са едва 25 общини.

Показатели за финансова устойчивост и ефективност

Бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет – средното равнище за страната към края на третото тримесечие на 2021 г. е 5,82 % (3,99 % към същия период на миналата година и 5,29 % - в края на 2020 г.). Броят на общините, отчитащи резултат над средния, е 103, 101 са към края на третото тримесечие на 2020 г. и 143 - към края на 2020 година.
Бюджетното салдо на общините на национално ниво е положително в размер на близо 367,9 млн. лв., поради което и делът му от общите постъпления е положителна величина.

Средното за страната равнище на размера на дълга, като процент от планираните приходи, изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности, е 44,52 % (47,34 % е към 30.09.2020 г. и 47,72 % - към края на същата година). Общините използват дългосрочни заеми както за съфинансиране на европейски проекти и програми, така и за реализирането на значими инвестиционни проекти. Важен показател, който е индикатор за финансова дисциплина в общината, не е размерът на дълга като обща сума, а дали погашенията по него са правилно планирани и бюджетно разчетени, така че да не са в противоречие с фискалното правило по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ.

Делът на просрочените задължения от планираните приходи и планираната изравнителна субсидия на национално равнище към септември 2021 г. спада до 3,62 %, при 4,23 % в края на предходната година, и 4,60 % в края на деветмесечието на 2020 г. Броят на общините с този показател над средното равнище за страната е 69 към 30.09.2021 г., като 79 е броят за същия период на миналата година и 75 - към края на 2020 година.

Население на един общински служител – средната стойност на показателя също спада до 276 за септември 2021 г., при 287 към 30.09.2020 г. и 284 към края на 2020 година.

Общините с показател над средната стойност са 52 към края на текущото тримесечие. Делът на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи е 58,29 %, а за същия период на миналата година и към края на 2020 г. е съответно 58,12 % и 56,77 %. Общините с показател над средните стойности са съответно 182 при 188 за същия период на миналата година и 186 към края на 2020 г.

Показател за инвестиционна активност - дял на капиталовите разходи в общите разходи

Към края на текущото тримесечие при общините се наблюдава слаба инвестиционна активност – 9,6 %, като тя намалява с 1,71 %, в сравнение с данните към края на 2020 г., когато средната стойност на този показател за страната е 11,28 %. Средното равнище на инвестиционната активност се подобрява слабо спрямо същия период на миналата година (9,49 %).

Броят на общините, които имат дял на капиталовите разходи по-висок от средното равнище за страната в края на третото тримесечие на 2021 г., е 131, 127 - за същия период на миналата година и 131 - към края на 2020 г. Едва 10 общини имат ниво на този показател над 30 % (съответно 9 са в края на предходната година и 5 - към 30.09.2020 г.).


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg