EUR 1.9558
USD 1.6817
CHF 1.8334
GBP 2.3182
CNY 2.6310
you tube
mobile version

375 проверки на ОП

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

375 проверки на ОП

mail08:05 | 14.06.2021прегледи 1935 коментарикоментари 0


През 2020 г. органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са извършили 375 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства в размер на близо 1,7 млрд. лева. Това показва годишният отчет за дейността на институцията, приет от Министерския съвет.

Проверките са извършени по 434 искания и сигнали, което е функция от обединяването на повече искания при извършване на една финансова инспекция с цел постигане на по-голяма ефективност и оптимизиране на контролната дейност. Данните показват, че се запазва натовареността на финансовите инспектори и ефективността на инспекционната дейност, независимо от епидемиологичната обстановка и произтичащите от нея ограничения.

През изминалата година най-много финансови инспекции за извършени в общини - общо 165, следвани от разпоредителите с държавен бюджет (68 бр.) и тези в държавни предприятия и търговски дружества с блокираща квота държавно участие в капитала (58 бр.).

Приоритет на АДФИ е осъществяването на последващ контрол по спазване на законодателството в областта на обществените поръчки. От приключените през годината финансови инспекции и проверки с най-голям относителен дял – 57 % са свързани с възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Проверени са общо 1 520 обществени поръчки, което е с 42 % увеличение спрямо предходната година, като за същия период съставените актове за установяване на административни нарушения (АУАН) за неспазване на Закона за обществените поръчки са с 20 % по-малко.

При осъществяване на инспекционната дейност през 2020 г. от органите на АДФИ са съставени общо 878 АУАН, отчитайки намаление от 6 % спрямо предходния отчетен период.

АДФИ отчита съществено намаление и на най-тежките финансови нарушения, при разходване на публичните средства. Спрямо предходната година установените вреди са с 45 % по-малко, установените индикатори за измама са с 57 % по-малко, нецелево разходваните средства са с 48 % по-малко, което показва тенденция за подобряване на средата при разходването на публичните средства.

Плановата инспекционна дейност на АДФИ през миналата година е с фокус върху секторните възложители в областта на ВиК и транспортните услуги, и университетите. Основните предпоставки за това са обемът на обществените средства, които този вид организации управляват и засиленият обществен интерес.

През отчетения период в АДФИ са постъпили общо 701 сигнали и искания за извършване на финансови инспекции от държавни органи, физически и юридически лица, от които 534, приети за възлагане на финансови инспекции, а останалата част са изпратени на компетентните лица и органи, което е показател, че АДФИ се ползва с доверие в обществото и изпълнява основната си функция – защита на публичния финансов интерес.

И през 2020 г. се затвърждава и задълбочава взаимодействието на АДФИ с Министерството на финансите, като резултат от провежданата политика за последващ контрол по отношение на разходването на публичните средства.

Сходна е тенденцията по отношение на взаимодействието на АДФИ с органите на прокуратурата, като продължение на политиката, водена за борба с измамите и злоупотребите при разходване на публичните средства. С най-голям относителен дял са инспекциите, възложени от органите на прокуратурата.

Запазва се взаимодействието между отделните органи с възложени функции в областта на обществените поръчки и общия финансов контрол в страната.

Пълният текст на отчета е поместен в раздел Годишни отчети.


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg