EUR 1.9558
USD 1.6529
CHF 1.8150
GBP 2.1418
CNY 2.4403
you tube
mobile version

1.4 млрд.лв. бюджетно салдо за февруари

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

1.4 млрд.лв. бюджетно салдо за февруари

mail08:05 | 01.04.2020прегледи 8867 коментарикоментари 0


Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма /КФП/ на касова основа за февруари 2020 г. е положително в размер на 1 480,2 млн. лв. съобщава Министерството на финансите. Излишъкът се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1220,8 млн. лв. и по европейските средства в размер на 259,4 млн. лева.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към февруари 2020 г. са в размер на 7463,8 млн. лв. или 15,9 на сто от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те нарастват номинално с 244,1 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - със 166,1 млн. лв. (2,5 на сто), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - със 78,0 млн. лв. (16,7 на сто).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 5 836,5 млн. лв., което представлява 15,6 на сто от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 775,5 млн. лв. или 10,8 на сто от предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 3 123,9 млн. лв., което е 17,6 на сто от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 2151,9 млн. лв. или 18,3 на сто от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 920,0 млн. лв. (16,2 на сто от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 39,6 млн. лв. или 16,7 % от годишните разчети. Постъпленията от други данъци са в размер на 172,2 млн. лв. или 14,0 на сто изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 1 764,8 млн. лв., което представлява 15,7 на сто от разчетените за 2020 година.

Неданъчните приходи са в размер на 1 082,3 млн. лв., което представлява 16,0 % от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 545,0 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към февруари 2020 г. възлизат на 5 983,6 млн. лв., което е 12,8 на сто от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към февруари 2019 г. бяха в размер на 5 706,2 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 5630,7 млн. лв., което представлява 12,6 на сто от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към февруари 2020 г. са в размер на 5 273,9 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 351,1 млн. лева.

Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 5,7 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 47,9 млн. лв. или 7,3 на сто от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 29 февруари 2020 г. от централния бюджет, възлиза на 305,1 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 29 февруари 2020 г. е 10,6 млрд. лв., в т.ч. 10,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

България влезе в ERM 2 със сегашния курс

19:21 | 07-10-20 | 704