EUR 1.9558
USD 1.6133
CHF 1.8160
GBP 2.1976
CNY 2.4915
you tube
mobile version

Търсенето на работна сила намалява

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Търсенето на работна сила намалява

mail06:34 | 13.01.2021прегледи 246 коментарикоментари 0


През ноември 2020 г. търсенето на работна сила в бюрата по труда намалява. В Дирекция Бюро по труда (ДБТ) са заявени общо 15 049 работни места, като се наблюдава спад с 35.5% спрямо октомври 2020 г. и ръст от 24.7% спрямо ноември 2019 г. Делът на първичния пазар е 82.3% от всички заявени места, а останалите 17.7% са разпределени в местата от субсидираната заетост - схеми на ОП РЧР, мерки по ЗНЗ и програми за заетост.

През месец ноември 2020 г. са заявени 12 386 работни места на първичен пазар, като се отчита намаление със 7 437 места (37.5%) спрямо предходния месец, а на годишна база увеличение с 1 055 места (9.3%). Традиционно най-много места са заявени от частния сектор (84.5%), като делът им отчита увеличение от 28.3 п.п. сравнено с октомври 2020 г., а на годишна база -  5.7 п.п.

Данните показват, че 97.8% от заявените свободни работни места в реалната икономика, са в сектор „Услуги” (53.1%) и сектор „Индустрия” (44.7%). Разпределението на свободните работни места по икономическите дейности показва, че с най-голям дял са: „Преработваща промишленост” – 36.3%, „Административни и спомагателни дейности” – 12.8%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” –11.8%,   „Хотелиерство и ресторантьорство” – 7.2%, „Строителство” – 7.2% и  „Държавно управление” – 5.4%.

Административната статистика на Агенцията по заетостта събира данни за свободните работни места съобразно структурата на НКПД-2011 , като местата са разпределени по основните икономически дейности и квалификационни групи професии. Съобразно това разпределение работодателите са заявили най-голяма потребност от работна сила за: монтажници; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); персонал, полагащ грижи за хората; стопански и административни специалисти и др.   

От всички места на първичния пазар 267 са новоразкрити, като най-много са тези в преработващата промишленост (127) и в търговия (28). Делът им е 2.2% от всички обявени места на първичен пазар.

Работните места, свързани със сезонната заетост са  48. Отчита се намаление от 98 работни места спрямо октомври 2020 г. и със 70 работни места на годишна база. Най-много сезонни места са заявени в преработващата промишленост (18) и в хотелиерство и ресторантьорство (14).

 През месеца работните места на първичен пазар, заявени с цел гарантиране заетостта на хората с трайни увреждания в обичайна работна среда (чл.38, ал.1 от ЗХУ) са 39. Почти 80% от заявените места са в преработващата промишленост, в създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения и в строителството.

Професионално-квалификационната структура на заявените места на първичния пазар запазва своята структура, като отчита приоритетно търсене на неквалифицирана работна сила чрез ДБТ – 71% от първичния пазар през месеца. Местата за лица с работническа професия увеличават делът си до 20%. Делът на свободните места за безработни лица със специалност се запазва - 9%. Най-търсени специалистите са тези в сферите на здравеопазването и образованието.

Разгледани по области през ноември 2020 г. най-голям брой свободни работни места на първичния пазар се отчитат на територията на София град (2 524). Следват София област (1 059), Пловдив (877), Стара Загора (761), Благоевград (669) и т.н. Спрямо предходния месец ръст се наблюдава в 6 области – от 193 места в Стара Загора  до 22 в Сливен. Най-голям спад  (от 3 511 места) се отчита в област София град.

Заетите работни места на първичен пазар на труда са 14 841 и отбелязват спад с 4.6% спрямо предходния месец и ръст от 27.5% на годишна база. Най-голям брой заети работни места има в  преработващата промишленост (5 157), в държавно управление (3 150), в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети (1 366), в административни и спомагателни дейности (1 242), хотелиерство и ресторантьорство (887) и т.н.

В края на ноември 2020 г. в ДБТ незаетите свободни работни места на първичен пазар са 8 365, като намаляват с 23.5% спрямо предходния месец и с  3.8% спрямо ноември 2019 г. Най-много незаети места се отчитат в преработващата промишленост (3 343), в административните и спомагателни дейности (1 125), в държавното управление (1 058), и в търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (751).

Намалява броят на трайно незаетите места (повече от 3 месеца). За месец ноември 2020 г. те са 467, като отчитат спад с 23.9% сравнено с предходния месец и с 34.9% на годишна база. Прегледът на данните показва, че най-много са местата  в преработващата промишленост (188) и в хуманно здравеопазване и социална работа (116 места).

По мерки от ЗНЗ са заявени 41 работни места, като се наблюдава спад със 584 места спрямо октомври 2020 г. и с 3 спрямо ноември 2019 г.

По програми са заявени 581 работни места, като се наблюдава ръст от 78 места спрямо октомври 2020 г. и от 532 места спрямо ноември 2019 г.

По схеми са заявени 2 041 свободни работни места, с 323 места по-малко от предходния месец и с 1 400 повече на годишна база.

Източник: Агенция по заетостта

 

 

 

 

 

 

 

 


Тагове: работа, търсене
 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg