EUR 1.9558
USD 1.6760
CHF 1.8083
GBP 2.1610
CNY 2.4598
you tube
mobile version

Профил на българските фирми

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Профил на българските фирми

mail07:34 | 04.08.2020прегледи 321 коментарикоментари 0


До 2008 г. данните за демографията на предприятията в ЕС се събират на доброволен принцип (джентълменско споразумение), като България участва от 2006 г., когато е проследено развитието на родените предприятия през 2003 и 2004 година. През 2010 г. за първи път показателите са изчислени въз основа на новата Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008). Ето информация от изследването на демографските събития на предприятията в България за 2018 г., както и динамиката за петгодишен период (2014 - 2018 г.), дадени от НСИ.

            Общ преглед на активните предприятия и заетите в тях лица

През 2018 г. активните предприятия  в България са 352 592, което е с 1.4% повече в сравнение с предходната 2017 година.

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2014 - 2018 г.) имат предприятията с нула наети лица. През 2018 г. този дял е 47.1% или 168 848 от всички активни предприятия, следва групата „1 - 4 наети“ с 37.4%, а най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“ - 7.2%.

            Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 69.4% от заетите в периода 2014 - 2018 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7.8% от общия брой активни предприятия, а големият брой активни предприятия в групата с нула наети лица формира 6.8% от общия брой на заетите лица в страната.

Новородени предприятия

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 11.4% са новородени през 2018 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 11.9% от активните през периода предприятия.

Структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през периода 2014 - 2018 г., като с най-висок относителен дял са новородените предприятия в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 41.1%, а с най-нисък - новородените предприятия в сектор „Добивна промишленост“ - едва 0.1%. Тази структура се запазва и през 2018 г.

            През наблюдавания период най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата „0 наети“ през 2018 г. попадат 27 118 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 11 719, а в предприятията с 10 и повече наети лица - само 528.

Оцелели предприятия

            От всички родени през 2017 г. предприятия 80.6% оцеляват една година по-късно, като в групата „5 - 9 наети“ този относителен дял е най-висок - 88.4%.

През 2017 г. новородените предприятия са 41 723, като от тях 33 613 са преживели успешно 2018 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор „Финансови и застрахователни дейности, с изключение на Дейност на холдингови дружества“ - 87.6%, а най-нисък - в сектор „Добивна промишленост“ - 56.5%.

От 2013 г., с отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях. Делът на предприятията, родени през 2013 г. и все още активни пет години по-късно е 5.0%, докато делът на родените през 2017 г. и активни през 2018 г. е 80.6%.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектор „Транспорт, складиране и пощи“, в който 5.9% е делът на оцелелите през петгодишния период. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3.0%.

Общият брой на заетите лица в родените през 2017 г. и оцелели през 2018 г. предприятия е 83 020 души, като 59.1% от тях са концентрирани в три от разглежданите икономически сектора : „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 31.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 14.1%, и  „Преработваща промишленост“ - 13.4% .

По групи наети лица разпределението на заетостта при родените през 2017 г. и оцелели до 2018 г. предприятия е следното:

•          1 - 4 наети - 37.6%;

•          0 наети - 32.5%;

•          10 и повече наети - 20.9%;

•          5 - 9 наети - 9.0%.

            Умрели предприятия

            Данните за умрелите предприятия през 2017 г. са предварителни, което се дължи на специфичната  методология за определянето им. През 2017 г. са умрели 35 116 предприятия, или 10.1% от активните предприятия през същата година, в резултат на което 2.46% от заетите през годината са загубили работните си места.

            През 2017 г. 42.2% от умрелите предприятия са от сектор„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

            Най-жизнеспособни са предприятията от сектори- „Добивна промишленост“, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, като при тях умрелите предприятия са под 0.5% .

 

 


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

Туризъм: София е младежка дестинация

07:55 | 04-03-19 | 3209