EUR 1.9558
USD 1.6529
CHF 1.8150
GBP 2.1418
CNY 2.4403
you tube
mobile version

Промени, касаещи прането на пари

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Промени, касаещи прането на пари

mail18:10 | 06.03.2020прегледи 3901 коментарикоментари 0


Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Приемането на постановлението има за цел постигане на завършена и хармонизирана нормативна уредба на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Необходимостта от изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари възникна във връзка с измененията и допълненията в Закона за мерките срещу изпирането на пари, приети от Народното събрание на Република България през 2019 г.

С текстовете на постановлението се въвеждат съответните изменения и допълнения, необходими за постигане на съответствие с разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които в националното законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП), както и с текстове на закона, в които през 2019 г. бяха направени промени с оглед намаляване на административната тежест от прилагането на закона и постигане на по-висока степен на съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (текст от значение за ЕИП).

Приемането на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари е от значителна важност за хармонизиране на отделните разпоредби на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и следва да се отрази положително на възможността от прилагане в пълен обем на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и да даде възможност на компетентните държавни органи да осъществяват ефективен контрол по прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Промените в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари са съобразени и с приетия Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в някои трети държави (текст от значение за ЕИП) (Делегиран регламент (ЕС) 2019/758), което налага отстраняване на някои разминавания между разпоредби на ППЗМИП и такива на Регламента.

 

 

Правителството одобри промени в наредбата за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни.

С приетите промени отпада изискването при регистрация в Министерство на икономиката лицата, които извършват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни да представят регистрационно удостоверение или карта за идентификация, удостоверяващи код по БУЛСТАТ и договор за регистрираните дружества по Закона за задълженията и договорите.

Чрез посочен от заявителя единен идентификационен код (ЕИК) или БУЛСТАТ, администрацията ще осигурява информацията по служебен път.

 


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

Туризъм: София е младежка дестинация

07:55 | 04-03-19 | 3180