EUR 1.9558
USD 1.6136
CHF 1.7803
GBP 2.2467
CNY 2.4952
you tube
mobile version

ЕК започва нова еко кампания

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

ЕК започва нова еко кампания

mail07:02 | 28.01.2021прегледи 405 коментарикоментари 0


Европейската комисия започва своята нова кампания „Ангажимент за екологосъобразно потребление“ — първата реализирана инициатива в рамките на Новата програма за потребителите. Ангажиментът за екологосъобразно потребление е част от Европейския пакт за климата, който е инициатива, обхващаща целия ЕС, с която хората, общностите и организациите се приканват да участват в действия в областта на климата и да изграждат по-екологосъобразна Европа. С подписите си дружествата обещават да ускорят своя принос към прехода към екологосъобразна икономика. Ангажиментите бяха развити чрез съвместни усилия на Комисията и дружествата. Тяхната цел е да се ускори приносът на предприятията за устойчиво икономическо възстановяване и да се изгради доверие у потребителите в екологичните характеристики на дружествата и продуктите. Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L'Oréal и Renewd — като първите предприятия, които участват в този пилотен проект — са пионерите в това начинание. Функционирането на ангажиментите за екологосъобразно потребление ще бъде оценено след една година, преди да бъдат предприети следващите стъпки.

Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс заяви: „Овластяване на потребителите да правят екологосъобразен избор — това е целта, която си поставихме миналата есен, когато публикувахме Новата програма за потребителите. За да могат да направят информиран избор, потребителите се нуждаят от повече прозрачност относно емисиите на въглероден диоксид и устойчивостта на дружествата. Това е целта на днешната инициатива. Ето защо горещо приветствам петте дружества за поемане на Ангажимента за екологосъобразност и ги поздравявам за готовността им да надхвърлят изискванията на законодателството. Очаквам с нетърпение да работя с още много други дружества, за да можем да продължим да насърчаваме устойчивото потребление в ЕС“.

Ангажиментът за екологосъобразно потребление се основава на набор от пет основни ангажимента. За да се присъединят към него, дружествата се ангажират с амбициозни действия за подобряване на въздействието си върху околната среда и с това да подпомогнат потребителите да правят по-устойчиви покупки. Те трябва да предприемат конкретни мерки в поне три от петте области на ангажимента и трябва да докажат постигнатия напредък чрез данни, които правят публично достояние. Всяко от поемащите ангажимента дружества ще работи с Комисията при условията на пълна прозрачност, за да се гарантира, че напредъкът е надежден и може да бъде проверен. Петте основни области на ангажимента са следните:

Изчисляване на емисиите на въглероден диоксид на дружеството, включително неговата верига на доставки, като се използва методиката за изчисляване или схемата за управление на околната среда, разработени от Комисията, и установяване на подходящи процеси за надлежна проверка за намаляване на емисиите в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

Изчисляване на емисиите на въглероден диоксид на избрани водещи продукти на дружеството, като се използва методиката, разработена от Комисията, и постигане на известно намаляване на емисиите за избраните продукти, като напредъкът се оповестява на широката общественост.

Увеличаване на продажбите на устойчиви продукти или услуги в рамките на общите продажби на дружеството или на негова избрана стопанска част.

Посвещаване на част от разходите за корпоративни връзки с обществеността на насърчаването на устойчиви практики в съответствие с прилагането от страна на Комисията на политиките и действията в рамките на Европейския зелен пакт.

Гарантиране на леснодостъпна, точна и ясна информация, която се предоставя на потребителите във връзка с емисиите на въглероден диоксид на дружеството и продуктите му, и актуализиране на тази информация след всяко намаляване или увеличаване на емисиите.

Инициативата „Ангажимент за екологосъобразно потребление“ е насочена към нехранителните продукти и допълва Кодекса за поведение, който започва да се прилага от утре, 26 януари, като част от стратегията „От фермата до трапезата“. Кодексът за поведение ще обедини заинтересованите страни от продоволствената система да поемат ангажименти за отговорни стопански и маркетингови практики. 

Следващи стъпки

Всяко дружество от нехранителния сектор, както и дружествата от сектора на търговията на дребно, които продават както хранителни, така и нехранителни стоки, които желаят да се присъединят към Ангажимента за екологосъобразност, могат да се свържат с Европейската комисия преди края на март 2021 г.

Тази първоначална пилотна фаза на Ангажимента за екологосъобразно потребление ще приключи до януари 2022 г. Преди да бъдат предприети следващите стъпки, ще бъде извършена оценка на функционирането на Ангажимента в консултация с участващите дружества, съответните организации на потребителите и други заинтересовани страни.

Контекст

Преходът към екологосъобразна икономика е един от ключовите приоритети на Новата програма за потребителите, чиято цел е да се гарантира, че на пазара на ЕС на потребителите се предоставят устойчиви продукти и по-добра информация, за да могат да правят информиран избор. Като се има предвид ключовата роля на промишлеността и търговските оператори нагоре по веригата, от съществено значение е законодателните предложения да бъдат допълнени с доброволни, незаконодателни инициативи, насочени към пионерите в промишлеността, които желаят да подкрепят прехода към екологосъобразна икономика. Ангажиментът за екологосъобразност е една от незаконодателните инициативи на Новата програма за потребителите.

Ангажиментът за екологосъобразно потребление е една от редицата инициативи, които Комисията предприема, за да овласти потребителите да правят по-устойчив избор. Друга инициатива е законодателното предложение за обосноваването на твърденията за екологосъобразност, което Комисията ще приеме по-късно през 2021 г. Съгласно тази инициатива предприятията ще трябва да обосновават твърденията си относно отпечатъка на своите продукти и услуги върху околната среда, като използват стандартни методи за количествено определяне. Целта е твърденията да са надеждни и да могат да се сравняват и проверяват в целия ЕС и по този начин да се избягват „зелените заблуди“ (практиките, при които предприятия създават невярно впечатление за своето въздействие върху околната среда). Така ще се помогне на търговските купувачи и инвеститорите да вземат по-устойчиви решения и ще се увеличи доверието на потребителите по отношение на маркировките и информацията, свързани с околната среда.

Европейският пакт за климата, приет на 9 декември 2020 г., има за цел да спомогне за разпространението на потвърдена научна информация за действията в областта на климата и да се предоставят практически съвети за решенията в ежедневието. Чрез Пакта ще се оказва подкрепа на местни инициативи и ще се насърчават граждани и колективи да поемат ангажименти за действия в областта на климата с цел да се увеличи подкрепата и участието.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg