EUR 1.9558
USD 1.6658
CHF 1.8243
GBP 2.1513
CNY 2.4871
you tube
mobile version

Данните за КФП към 31.07.2020 г.

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Данните за КФП към 31.07.2020 г.

mail19:01 | 03.09.2020прегледи 231 коментарикоментари 0


На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2020 г. са в размер на 25 266,5 млн. лв. или 56,9 % от годишните разчети[1]. Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално със 713,4 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1 099,8 млн. лв. (4,5 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 386,3 млн. лв. (26,7 %), сравнени с края на юли 2019 година.

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 20 054,5 млн. лв., което представлява 57,4 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 3 803,7 млн. лв. или 57,8 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 9 213,0 млн. лв. (56,4 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 6 049,0 млн. лв. (56,8 % от планираните), от акцизи възлизат на 3 010,8 млн. лв. (55,2 % от разчета), а тези от мита са в размер на 121,8 млн. лв. (65,0 % от годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 796,4 млн. лв. или 65,8 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 241,4 млн. лв., което представлява 57,8 % от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 3 376,1 млн. лв., което представлява 49,8 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 1 835,9 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2020 г. възлизат на 23 542,7 млн. лв., което е 49,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юли 2019 г. бяха в размер на 22 756,3 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г. и юли 2020 г.), на разходите за персонал и други.

Нелихвените разходи са в размер на 22 353,5 млн. лв., което представлява 49,1 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към юли 2020 г. са в размер на 20 667,4 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 664,7 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 21,4 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 433,9 млн. лв. или 59,9 % от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 755,3 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 31 юли 2020 г. е положително в размер на 1 723,8 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 182,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 541,1 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към 31.07.2020 г. е 10,14 млрд. лв., в т.ч. 9,78 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,36 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 юли 2020 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети./МФ


[1] Разчети към ЗИД на ЗДБРБ за 2020 г. (Обн., ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.)


Тагове: КФП, МФ
 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

България влезе в ERM 2 със сегашния курс

19:21 | 07-10-20 | 826