EUR 1.9558
USD 1.7425
CHF 1.8411
GBP 2.1702
CNY 2.4661
you tube
mobile version

АЯР с факти за ядрената енергетина през 2018

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

АЯР с факти за ядрената енергетина през 2018

mail12:10 | 22.01.2019прегледи 1804 коментарикоментари 0


Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/ през 2018 г. е издала 38 разрешения свързани с извършване на промени, водещи до изменение на конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността на ядрените съоръжения и на вътрешни правила за осъществяване на дейността; за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение; внос и превоз на ядрен материал. Това се посочва в анализ на АЯР.

За АЕЦ "Козлодуй" са издадени 34 разрешения. От тях за пети блок - 14, за шести - 13 и 3 за хранилище за отработено гориво /ХОГ/. Две за внос на ядрен материал и две за превоз на ядрен материал.

По-значимите разрешени дейности са свързани с изпълнение на мерки в рамките на проекта за продължаване срока на експлоатация на блоковете, като поетапната подмяна на компоненти от системите важни за безопасността и основното оборудване на първи контур (помпи за аварийно и планово разхлаждане на активната зона на реактора, уплътнения на главните разьоми на главните циркулационни помпи); подобряване на надеждността и ремонтопригодността на съоръженията и оборудването (подмяна на регулиращи клапани и на елементи на пневмоарматурите, част от херметичната конструкция, модернизиране на системата за радиационен контрол в ХОГ и др), уточняват от агенцията.

В АЯР е извършен преглед и оценка на още 21 технически решения (20 за блокове 5-ти и 6-ти и един за ХОГ) за извършване на модификации на конструкции, системи и компоненти, за които е преценено, че нямат пряко отношение към безопасността и не е необходимо издаване на разрешения.

През май 2018 г. е издадено разрешение за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение за третиране и кондициониране на твърди РАО с голям коефициент на намаляване на обема - съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ).

Проведени са общо 41 инспекции, като

19 от тях са били в АЕЦ "Козлодуй"

В анализа се посочва още, че в съответствие с плана за инспекционна дейност на АЯР през 2018 г. са проведени общо 41 инспекции, като 19 от тях са били в АЕЦ "Козлодуй". По-значимите са свързани извършването на вътрешни одити на системата за управление и резултатите от изпълнението им; мерки за подобряване на експлоатационното състояние на херметичните конструкции на блокове 5 и 6; дейности по поддържане и развитие на културата на безопасност и др.

ДП РАО са направили 7 инспекции в специализирано поделение "Извеждане от експлоатация - Козлодуй" (СП "ИЕ-Козлодуй") за готовност за въвеждане в експлоатация на съоръжение за плазмено изгаряне СПИ; изпълнение на технически решения и на условията на лицензиите за извеждане от експлоатация на 1-4 блок;

аварийно планиране и готовност.

През 2018 г. са изпълнени 2 инспекции на лицензиантите, извършващи специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения. Това са АЕЦ "Козлодуй" и ГД ПБЗН към МВР, добавят от агенцията.

През изминалата година в АЯР са докладвани 4 експлоатационни събития - две на 5-ти и две на 6-ти блок. Три от тях са свързани с извеждане от режим на готовност на канали от системите за безопасност поради откази или дефекти на компоненти по време на изпитания на системите (2 на 6-ти блок и 1 на 5-ти блок). Четвъртото докладвано събитие е било свързано с установен пропуск от тръбопровод на системата за очистване на топлоносителя на първи контур на 5-ти блок, уточняват от АЯР.

Регистрираните през годината събития не са повлияли на ядрената безопасност и не са довели до нарушения на пределите и условията за експлоатация. Не са регистрирани промени в радиационната обстановка в района на централата и превишаване на допустимите нива на облъчване на персонала и населението в резултат на събитията. За събитията са извършени анализи, в хода на които са определени и се изпълняват коригиращи мерки за предотвратяване на повторното им възникване.

Регистрирани са 10 събития с радиоактивни източници

и материали с повишена радиоактивност в скрап

През 2018 г. на територията на страната са регистрирани 10 събития с радиоактивни източници и материали с повишена радиоактивност в скрап. В по-голяма част от случаите събитията са регистрирани при преминаване на товари през автоматичните системи за радиационен контрол на входовете на големите металургични компании, както и на ГКПП. При три от регистрираните случаи товарът е върнат на изпращача. В останалите - замърсяването е регистрирано на входа на "Стомана Индъстри" АД и на ГКПП, като товарът е отделен и са предприети необходимите мерки за откриване, изолиране и обезопасяване на източниците на йонизиращи лъчения (предимно Th-232 и Ra-226). Практиката е показала, че в повечето случаи лъчението е предизвикано от нанесено флуоресциращо покритие, съдържащо Ra-226 върху циферблати на различни контролни уреди или от отделни предмети, замърсени с естествени или техногенни радионуклиди, информират от АЯР.

Поддържаната база данни в АЯР за събития с радиоактивни източници показва, че за последните 20 години около 80 на сто от случаите са свързани с метален скрап, в който са открити материали с повишена радиоактивност. Останалите случаи са свързани с откриване на безстопанствени източници, кражба на радиоактивни вещества, нелегален трафик, инциденти при работа и други.

Последствията от възникналите събития се ликвидират от междуведомствени аварийни екипи, сформирани според конкретния случай от служители на компетентните държавни органи (АЯР, МЗ, МВР, ДП РАО). За целта се прилагат утвърдени процедури за реагиране при възникване на аварийни събития с радиоактивни източници и материали.

Намерените радиоактивни източници и материали се предават за безопасно съхраняване в ДП РАО. Радиационни последствия за населението и околната среда не е имало в нито един от случаите през последните 20 години, се посочва още в анализа на Агенцията за ядрено регулиране.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg