EUR 1.9558
USD 1.9016
CHF 2.0186
GBP 2.3087
CNY 2.8202
you tube
mobile version

Сделки за ток и газ да се пазят 5 години

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Сделки за ток и газ да се пазят 5 години

mail13:05 | 10.02.2022прегледи 671 коментарикоментари 0


Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложи Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). Проектът на нормативен акт и докладът на работната група са публикувани на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации.

В проекта е записано, че участниците на пазара са длъжни да съхраняват на електронен магнитен носител за срок от пет години данните за всички сключени сделки по договори за доставка на електроенергия и електроенергийни деривати с клиенти на едро и оператори на преносни системи. Трябва да се пазят и данните за сделки за договори за доставка на газ и на газови деривати с клиенти на едро и оператори на газопреносни системи, както и с оператори на системи за съхранение и за втечнен природен газ (ВПГ).

Това задължение се прави в изпълнение на действащите европейски директиви и регламенти. Пазарните участници трябва да предоставят информацията при поискване не само на КЕВР, но и на Комисията за защита на конкуренцията, както и на Европейската комисия при разследване на пазарни злоупотреби.

Данните трябва да съдържат подробности за елементите на съответната сделка, за осъществените сделки на пазарите за търговия на едро с енергия, включително оттеглени, и анулиране на нареждания за търгуване. Информацията, която трябва да се съхранява, включва точно посочване на закупените и продадените на едро енергийни продукти, договорената цена и количество, датите и времето на изпълнение, страните по сделката и бенефициерите по сделката и всяка друга относима информация, която е посочена в приложение от Регламент за изпълнение (ЕС) 1348/2014.

Освен това трябва да се съдържа информация, свързана с капацитета и използването на съоръженията за производство, съхранение, потребление или пренос на електроенергия или природен газ, или свързани с капацитета и използването на съоръжения за ВПГ, включително планирана или непланирана неналичност на такива съоръжения.

Вносителите от КЕВР уточняват, че с промените се цели да бъдат въведени по-ясни правила за вида и характера на информацията, която следва да съхраняват пазарните участници. Освен това с тях се отменя дублиращата функция на воденето на дневник с информацията, докладвана към Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСРЕ) и по този начин се премахва допълнителната административна тежест за пазарните участници, включително и намаляване на финансовите им разходи.

Чрез установяването на по-ясни изисквания за вида и начина на съхранение на информацията в съответствие с посочените актове се създава възможност КЕВР да може своевременно да получава информация при разглеждане на конкретни случаи, при които е налице съмнение за нарушение на чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия. Според вносителите така ще се постигне целта на закона и европейското законодателство - българският енергиен пазар да функционира на конкурентен принцип и да е неотделима част от единия енергиен пазар в Европейския съюз.

В доклада на работната група на КЕВР се допълва, че с въвеждането на ясни правила относно вида и характера на информацията и премахването на дублиращата функция на воденето на дневник ще бъде намалена административна тежест за пазарните участници и спестени финансови разходи в размер на над 40 000 лв. на годишна база.

В общественото обсъждане, което се проведе в КЕВР на 28 януари, се включиха представители на Българската независима енергийна борса ЕАД, "Булгартрансгаз" ЕАД и "ЧЕЗ България" АД. Всички участници изразиха принципната си подкрепа на предлаганите от КЕВР промени в НЛДЕ. Направени бяха предложения за редакционни поправки в отделни термини с цел постигане на по-ясни дефиниции.

Обсъжданията трябва да приключат на 4 март, пише в Портала за обществени консултации. Окончателното решение на КЕВР във връзка с промените в Наредба номер 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката ще бъде прието на закрито заседание на КЕВР на 17 март 2022 година.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg