EUR 1.9558
USD 1.6593
CHF 1.8066
GBP 2.2884
CNY 2.5591
you tube
mobile version

Q&A: Ограничения при пътуване

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Q&A: Ограничения при пътуване

mail13:09 | 16.10.2020прегледи 1620 коментарикоментари 0


Въпроси и отговори относно координацията на мерките за ограничаване на свободното движение в Европейския съюз, свързани с пандемията от коронавирус.

1. Защо е приета тази препоръка?

За да се ограничи разпространението на пандемията от коронавирус, 27-те държави — членки на ЕС, приеха различни мерки, някои от които оказаха въздействие върху правото на гражданите да се движат свободно в рамките на Европейския съюз, например изискванията за подлагане на карантина или на тест за коронавирус.

Въпреки че мерките са предназначени за опазване на здравето и благосъстоянието на гражданите, те водят до сериозни последици за икономиката и за правата на гражданите. Правото на европейските граждани да се движат и да пребивават свободно в рамките на Европейския съюз е едно от най-ценените постижения на Съюза, както и важна движеща сила на нашата икономика.

За да се предотврати разпространението на вируса, да се опази здравето на гражданите, както и да се поддържа свободното движение в рамките на Съюза при безопасни условия, е необходим добре координиран, предвидим и прозрачен подход за въвеждане на ограничения на свободата на движение. Това е важно за милионите граждани, които разчитат на трансгранични пътувания всеки ден, и е от решаващо значение за усилията ни да започнем безопасно да възстановяваме икономиката.

2. Какви промени внася днешната препоръка на Съвета за мен като гражданин?

Днес държавите членки постигнаха съгласие за координиран подход към ограниченията за пътуване, свързани с пандемията от коронавирус. Това включва единна карта, публикувана всяка седмица от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, в която ще бъдат посочени равнищата на риск в европейските региони, като се използва система на принципа на светофара. Регионите ще бъдат указвани съответно в „зелено“, „оранжево“, „червено“ и „сиво“ (в случай че няма достатъчно налична информация).

Въз основа на тази карта държавите членки ще решават дали да въведат определени ограничения, като карантина или тестове, за пътниците, пристигащи от други места. Държавите членки се споразумяха да не се налагат ограничения, като карантина или тестване, на пътниците, пристигащи от „зелени“ региони. Ако пътуват от „оранжеви“ или „червени“ региони, пътниците могат да очакват да им бъдат наложени ограничителни мерки. Съгласно препоръката държавите членки следва да правят разграничение между „оранжевите“ и „червените“ зони.

Благодарение на картата пътниците ще разполагат и с обща информация за равнището на риск в тяхната дестинация. Наред с информацията, предоставена на уеб платформата Re-open EU, те следва да бъдат в състояние да преценят дали да очакват да бъдат подложени на определени мерки, ако пътуват до друг регион в ЕС.

Държавите членки ще предоставят на гражданите информация за всички ограничения на свободното движение, всички съпътстващи изисквания (например възможността за влизане с отрицателен тест или задължението за попълване на формуляр за локализиране на пътниците), както и за мерките, прилагани за пътуващите от рискови зони. По принцип информацията за новите мерки ще се публикува 24 часа преди влизането им в сила.

3. По отношение на кои държави се прилага?

Препоръката се прилага по отношение на всички държави от ЕС, както и на Обединеното кралство по време на преходния период. Картата ще включва също Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

4. По региони или по държави ще бъдат цветовете?

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията ще публикува карта на държавите — членки на ЕС, с разбивка по региони. Това е така, тъй като между регионите в една и съща държава членки може да има големи различия. Поради техния размер някои държави членки ще бъдат указани като един регион. Картата ще включва също Исландия, Лихтенщайн и Норвегия [1].

5.  Въз основа на какви фактори държавите членки ще решават дали регионите са червени, оранжеви или зелени?

 • „кумулативният размер на новоизвестените случаи на коронавирус за период от 14 дни“, т.е. общият брой на новоизвестените случаи на коронавирус на 100 000 души през последните 14 дни;
 • „процентът на положителните тестове“, т.е. процентното изражение на положителните тестове за заразяване с коронавирус, направени през последната седмица;
 • „интензитетът на тестване“, т.е. броят на извършените през последната седмица тестове за заразяване с коронавирус на 100 000 души.

6. По какво се определя, че дадена зона е червена и пр.?

На картата зоните следва да се отбелязват със следните цветове:

 • зелено, ако кумулативният размер на новоизвестените случаи на коронавирус за период от 14 дни е под 25 случая на 100 000 души и процентът на положителните тестове за заразяване с коронавирус е по-малък от 4 %;
 • оранжево, ако кумулативният размер на новоизвестените случаи на коронавирус за период от 14 дни е под 50 случая на 100 000 души, но процентът на положителните тестове за заразяване с коронавирус е 4 % или по-голям, или ако кумулативният размер на новоизвестените случаи на коронавирус за период от 14 дни варира от 25 до 150 случая, но процентът на положителните тестове за заразяване с коронавирус е по-малък от 4 %;
 • червено, ако кумулативният размер на новоизвестените случаи на коронавирус за период от 14 дни е 50 или повече случаи на 100 000 души и процентът на положителните тестове за заразяване с коронавирус е 4 % или повече или ако кумулативният размер на новоизвестените случаи на коронавирус за период от 14 дни е повече от 150 случая;
 • сиво, ако не е налице достатъчно информация за оценка на критериите по изброените по-горе точки или ако интензитетът на тестване е 300 или по-малко тестове.

7. Аз съм шофьор на камион/медицинска сестра/студент/дипломат/журналист. Трябва ли да се подлагам на карантина след преминаване на границата?  Трябва да се върна у дома, защото майка ми не се чувства добре. Необходимо ли е да се подлагам на карантина?

Ако трябва да пътувате по наложителна причина, няма да се изисква да се подлагате на карантина. Това е така, защото ЕС отчита факта, че макар и да е необходимо да се защитим от разпространението на вируса, съществуват съществени причини, поради които на гражданите на ЕС се налага да използват своето право на свободно движение без ограничения.

Държавите членки се споразумяха следните категории пътници да бъдат освободени от изискването за подлагане на карантина, когато упражняват основната си функция или задоволяват основна необходимост:

 • работници или самостоятелно заети лица, упражняващи професии от критично значение, включително здравни работници, погранични и командировани работници, както и сезонни работници, както е посочено в насоките на Комисията;
 • транспортни работници или доставчици на транспортни услуги, включително шофьори на товарни превозни средства, превозващи стоки за използване на територията, както и преминаващите транзитно;
 • пациенти, пътуващи по неотложни медицински причини;
 • ученици, студенти и лица в процес на обучение, които пътуват в чужбина ежедневно;
 • хора, пътуващи заради неотложна бизнес или семейна причина;
 • дипломати, служители на международни организации и лица, поканени от международни организации, чието физическо присъствие е необходимо за доброто функциониране на тези организации, военнослужещи, полицейски служители и хуманитарни работници и служители в областта на гражданската защита при изпълнение на техните функции;
 • транзитно преминаващи пътници;
 • морски лица;
 • журналисти, които изпълняват служебните си задължения.

8. Ако пътувам например от Германия до Нидерландия през Белгия, какво ще трябва да направя? Ако са въведени мерки за поставяне под карантина, необходимо ли ще е да се подлагам на тях два пъти?

Ако преминавате транзитно през Белгия, няма да е необходимо да се подлагате на карантина там, дори и страната да налага ограничения на пътниците, пристигащи от Германия. Ако обаче преди да отпътувате за Нидерландия, имате престой в Белгия, трябва да проверите мерките, които прилага държавата членка, както е посочено на уеб платформата Re-open EU, по отношение на пътниците, пристигащи от региона в Германия, от който заминавате. На картата, публикувана от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, можете да видите дали регионът, от който заминавате, е отбелязан като „зелен“, „оранжев“, „червен“ или „сив“. Ако Вашият регион е отбелязан като „зелен“, ще знаете, че няма да бъдете обект на мерки, като карантина или тестване.

9. Прилагат ли се ограничителни мерки, ако само шофирам през дадена държава? А в случай че спирам на бензиностанция или че се прекачвам на влак?

Транзитно преминаващите пътници не следва да подлежат на ограничителни мерки, като тестване или карантина.

10. Къде мога да намеря информация за ограниченията за пътуване?

Информация ще се предоставя на уеб платформата Re-open EU с връзка към картата, публикувана всяка седмица от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Държавите членки ще предоставят подробна информация на останалите държави членки и на Комисията за предстоящите ограничения на свободното движение или премахването на ограниченията за пътуване. Тези промени ще се публикуват и на платформата Re-open EU. По принцип информацията за новите мерки ще се публикува 24 часа преди влизането им в сила.

11. Какво ще стане, ако бъдат обявени нови мерки, докато пътувам към дома или към друга държава — членка на ЕС?

Общата карта, публикувана от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, ще се актуализира веднъж седмично. Благодарение на това гражданите ще разполагат с редовна информация за равнищата на риск в целия ЕС.

Държавите членки ще предоставят подробна информация на останалите държави членки и на Комисията за предстоящите ограничения на свободното движение или премахването на ограниченията за пътуване. Тези промени ще се публикуват и на платформата Re-open EU. По принцип информацията за новите мерки ще се публикува 24 часа преди влизането им в сила.

12. Що се отнася до приложенията за проследяване на контактите, къде мога да намеря информация за националните схеми, в случай че пътувам?

Цялата информация за приложенията за проследяване на контактите ще бъде достъпна чрез уеб платформата Re-open EU. Полезна информация можете да намерите и на националните страници с препоръки за пътуванията във връзка с коронавируса, на които по принцип има връзки към страниците с препоръки за пътуванията на други държави членки.

13. Ако трябва да си направя тест „при пристигане“, къде мога да намеря информация за това как да го направя?

Ако е необходимо да си направите тест „при пристигане“, тази информация ще бъде посочена на уеб платформата Re-open EU.

14. Ще се отчитат ли други фактори като например броят на хоспитализациите?

Когато обмислят дали да приложат някои ограничения по отношение на пътуванията, освен общата карта, държавите членки ще вземат предвид и допълнителни критерии и тенденции, например по отношение на броя на населението, броя на хоспитализациите, броя на приетите пациенти в интензивни отделения и смъртността в отделните държави.

15. Какъв вид мерки могат да прилагат държавите — членки на ЕС, по отношение на пътниците, пристигащи от рискови зони?

Държавите членки ще решават дали да прилагат определени мерки, като карантина или тестване, по отношение на пътниците, пристигащи от „оранжеви“, „червени“ или „сиви“ зони. Информация за това какви мерки прилагат държавите членки ще бъде на разположение на уеб платформата Re-open EU.

Мерките не трябва да бъдат дискриминационни, т.е. те ще се прилагат и по отношение на завръщащи се граждани на съответната държава членка.

Държавите членки могат също така да изискват от хората, влизащи на тяхна територия, да подават формуляри за локализиране на пътниците в съответствие с изискванията за защита на данните. За тази цел ще бъде разработен общ европейски формуляр за локализиране на пътниците. Когато е възможно, следва да се използва цифров вариант, за да се опрости обработката, като същевременно се гарантира равен достъп за всички граждани.

16. Могат ли държавите — членки на ЕС, да забранят на гражданите да пътуват в рамките на ЕС?

По принцип държавите членки не трябва да забраняват влизането на хора, пътуващи от други държави членки. Вместо това, ако преценят, че е необходимо, те могат да прилагат мерки, като карантина или тестване. Забраните за влизане трябва да бъдат ограничени до абсолютно извънредни ситуации, като например общо ограничаване на движението на гражданите в цялата страна.

17. Мога ли да пътувам до ЕС от държава извън ЕС?

Приетата днес препоръка се отнася до пътуванията в рамките на ЕС. Що се отнася до пътуванията от държави извън ЕС, за много от тях остава в сила временно ограничение на неналожителните пътувания.

Това обаче не е пълна забрана за пътуване: ако сте гражданин на ЕС или дългосрочно пребиваващ, Вие и членовете на Вашето семейство следва да имате право да пътувате до Европа. Същото важи и ако имате наложителна причина да дойдете в Европа.

Комисията призова и ще продължи да призовава държавите членки да разрешават веднага влизането на лица, които имат надлежно доказани небрачни отношения с европейски граждани и пребиваващи в ЕС лица. Около половината от държавите членки вече са предприели действия в тази посока и Комисията очаква допълнителен напредък.

Освен това Съветът следи настоящите ограничения и редовно актуализира списъка на държавите, от които пътуването е възможно, въз основа на оценка на здравната обстановка.


[1] Швейцария ще бъде включена, ако и когато бъде сключено споразумение с ЕС в областта на общественото здравеопазване.

Източник: Европейска комисия


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

Ключови показатели за България към момента

15:05 | 07-08-21 | 565