EUR 1.9558
USD 1.6136
CHF 1.7803
GBP 2.2467
CNY 2.4952
you tube
mobile version

Q&A: Нова търговска стратегия на ЕС

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Q&A: Нова търговска стратегия на ЕС

mail16:45 | 22.02.2021прегледи 3138 коментарикоментари 0


Защо Европейската комисия работи над нова търговска стратегия?

ЕС се нуждае от нова търговска стратегия за преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени: икономическото възстановяване, изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда, нарастващото международно напрежение, по-широкото прибягване до едностранен подход и последиците от него за многостранните институции.

Поради това новата стратегия допълнително ще интегрира търговската политика на ЕС в икономическите приоритети на блока, отразени в Зеления пакт и в Европейската стратегия в областта на цифровите технологии, ще определи ролята на търговската политика в икономическото възстановяване след пандемията от COVID-19 и ще подкрепи преследването на геополитическите амбиции на ЕС. По този начин тя ще покаже как търговската политика подкрепя отворената стратегическа автономност на ЕС.

Новата стратегия има за цел да установи нов консенсус за търговска политика, основана на откритост, устойчивост и решителност. Тя засилва позицията на ЕС като световен лидер в отворената, основана на правила търговия, която е справедлива и устойчива.

Какви са основните цели на търговската политика в средносрочен план?

Търговската политика на ЕС трябва да се съсредоточи върху три основни цели:

 • подкрепа на възстановяването и коренната трансформация на икономиката на ЕС в съответствие с неговите екологични и цифрови цели;
 • оформяне на световните правила за по-устойчива и справедлива глобализация;
 • увеличаване на капацитета на ЕС за преследване на своите интереси и упражняване на своите права, включително автономно, когато е необходимо.

За да постигне тези три цели, Комисията ще се съсредоточи върху:

 • реформиране на Световната търговска организация;
 • подкрепа за екологичния преход и насърчаване на отговорни и устойчиви вериги за създаване на стойност;
 • насърчаване на цифровия преход и търговията с услуги;
 • засилване на регулаторното въздействие на ЕС;
 • задълбочаване на партньорствата на ЕС със съседните държави, с държавите, обхванати от процеса на разширяване, и с Африка;
 • засилване на акцента на ЕС върху изпълнението и правоприлагането на търговските споразумения, както и осигуряване на еднакви условия на конкуренция за предприятията от ЕС.

За всяка от тези области стратегията определя редица основни действия, които трябва да бъдат изпълнени по време на мандата на настоящата Комисия (за пълния списък вж. края на текста).

Какво означава „отворена стратегическа автономност“ и какво е значението ѝ за търговската политика?

Концепцията за отворена стратегическа автономност отразява желанието на ЕС да очертае своя собствен курс на световната сцена, оформяйки света около нас чрез лидерство и ангажираност и същевременно запазвайки нашите интереси и ценности. Отворената стратегическа автономност предвижда оптимално използване на възможностите на нашата откритост и глобална ангажираност, като същевременно защитава по решителен начин нашите интереси както във вътрешен, така и във външен план.

По същество, ЕС ще продължи да работи с партньорите за постигане на напредък по тази положителна програма, но когато трябва, ще работи самостоятелно,.

Ще остане ли ЕС отворен за търговия и инвестиции?

Отговорът е „да“. ЕС има силна мрежа от търговски споразумения: 46 сключени споразумения със 78 партньори и значителен търговски излишък. В целия ЕС от търговията зависят 35 милиона работни места. Много от тях са работни места с високо качество: конкурентните предимства от световната търговия увеличиха заплатите с 12 %. Потенциалът за надграждане на тази солидна основа е налице, но за тази цел трябва да погледнем отвъд нашите граници, като се има предвид, че 85 % от световния растеж през следващото десетилетие ще се осъществи извън Европа.

Най-добрият начин да се гарантира просперитетът на ЕС е да продължим да търгуваме с нашите глобални партньори, вместо да се затваряме в себе си. Наистина, повече от всякога се нуждаем от отворена търговия, за да подпомогнем възстановяването ни от пандемията от COVID-19.

В понятието „отворена стратегическа автономност“ първата дума е „отворена“. ЕС е и ще продължи да бъде застъпник на откритостта и глобалното сътрудничество, да бъде световна икономическа сила и лидер в областта на устойчивия растеж.

Въпреки това, да бъдеш отворен, не означава да бъдеш беззащитен. Ще гарантираме, че ще се възползваме от нашите международни ангажименти и ще водим глобалната промяна, като бъдем готови да се защитаваме от нелоялни търговски практики.

ЕС е изграден върху — и се нуждае — от откритост за укрепване на издръжливостта и за поддържане на конкурентоспособността на нашата промишленост, за да стане единният пазар по-привлекателен, както и за справяне с изменението на климата и други екологични предизвикателства. Откритостта и ангажираността са стратегически избор, който води до по-голям просперитет, конкурентоспособност и динамика.

По какъв начин търговската политика ще подкрепи геополитическите цели на ЕС?

ЕС беше и продължава да бъде непоколебим в подкрепата си за многостранното сътрудничество и за основания на правила международен ред. Искаме да актуализираме глобалната рамка с правила, така че правилата да отчитат голямото икономическо развитие през последните десетилетия. Тази реформа е необходима, за да се гарантира стабилността и предвидимостта, необходими за процъфтяването на търговията. Ето защо реформата на СТО е наш приоритет.

ЕС възнамерява да засили ангажираността си с Африка и със съседните си държави, включително държавите, обхванати от процеса на разширяване, и да консолидира партньорствата си с ключови региони на растеж, по-специално в Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион. Също така се стремим да работим в тясно сътрудничество с новата администрация на САЩ за постигане на нашите общи интереси, включително реформирането на СТО.

Как ЕС ще се стреми да реформира СТО?

Новата стратегия на ЕС определя програма за реформиране на СТО чрез:

 • приемане на първи набор от реформи на СТО с акцент върху устойчивото развитие и работа за интегриране на устойчивостта в работата на СТО;
 • укрепване на правилата на СТО срещу отрицателното разпростиране на въздействието на държавната намеса в икономиките на държавите членки;
 • улесняване на договарянето на нови споразумения по въпроси от значение за големите подгрупи от членове на СТО;
 • намиране на трайно решение на настоящата безизходица около системата на СТО за обвързващо уреждане на спорове;
 • повишаване на ефективността на мониторинга на СТО на търговските политики на нейните членове чрез:
 1. повишаване на прозрачността на търговските практики на членовете, и
 2. подобряване на работата на комитетите на СТО.

Как тази стратегия ще допринесе за подобряване на отношенията между ЕС и САЩ?

Трансатлантическите отношения са най-голямото и икономически най-важното партньорство в света. То е дълбоко вкоренено в общите интереси и ценности. Новата администрация на САЩ предоставя възможност за съвместна работа за реформиране на СТО, включително чрез укрепване на капацитета ѝ за справяне с нарушения на конкуренцията и за допринасяне към устойчивото развитие. Тя предлага също така нови перспективи за тясно сътрудничество в областта на екологичната и цифровата трансформация на нашите икономики.

Ние сме в решаващ момент от гледна точка на трансатлантическите отношения и с нетърпение очакваме да започнем работа с новата администрация на президента Байдън за намирането на решения на многото проблеми, пред които сме изправени. ЕС ясно заяви, че сме готови да открием нова страница. Сътрудничеството в областта на реформирането на СТО ще бъде приоритет. Например, за да подкрепим по-екологосъобразната икономика, предложихме трансатлантическо лидерство в инициатива в областта на търговията и климата в рамките на СТО. Ще продължим да работим със САЩ и другите, за да гарантираме, че търговските правила са добре създадени за справяне с нарушенията на конкуренцията и за насърчаване на еднаквите условия на конкуренция.

Как стои въпросът с отношенията между ЕС и Китай?

Търговските и инвестиционните отношения на ЕС с Китай са важни и предизвикателни. Изграждането на по-справедливи и основани на правила икономически отношения с Китай е приоритет. В съобщението са определени начини за преодоляване на сложността в отношенията с Китай и за гарантиране, че ЕС разполага с ефективни инструменти на политиката, за да защити правата си.

Всеобхватното споразумение за инвестиции, сключено наскоро, принципно е важна крачка напред в търговските отношения между ЕС и Китай. То представлява съществен елемент от стратегията на ЕС по отношение на Китай. Работата по ратифицирането му ще изисква ясен ангажимент за ефективното изпълнение на споразумението по отношение на достъпа до пазара, еднаквите условия на конкуренция и устойчивото развитие.

Какви са плановете на Комисията за по-нататъшното ангажиране на заинтересованите страни?

Комисията приветства над 400-те мнения, представени в отговор на обществената консултация, които изиграха съществена роля в подготовката на настоящото съобщение. Комисията оценява това равнище на ангажираност на заинтересованите страни и остава ангажирана с осигуряването на прозрачна и приобщаваща търговска политика. Като се има предвид важността на диалога със заинтересованите страни и с цел насърчаване на целенасочено сътрудничество по ключови въпроси, Комисията ще задълбочи ангажираността си с гражданското общество въз основа на проучване с цел преглед на диалога с гражданското общество, започнало миналата година.

На базата на аналитичния принос, предоставен от заинтересованите страни, Комисията ще извърши също така:

 • последваща оценка на споразуменията на ЕС по ключови екологични аспекти;
 • работа за по-добро разбиране на последиците от търговската политика върху равенството между половете; и
 • анализ на въздействието на търговските политики върху заетостта и социалното развитие.

Как действията, определени в стратегията, са свързани с отворената, устойчива и решителна търговска политика?

Стратегията включва поредица от водещи действия в подкрепа на икономическото възстановяване и екологичната и цифровата трансформация, укрепване на устойчивостта във всичките ѝ измерения и предприемане на по-решителен подход към защитата на нашите права и ценности. Въпреки че водещите действия определят конкретни нови действия, които да бъдат осъществени в рамките на мандата на настоящата Комисия, много други действия ще бъдат продължени или засилени с цел допълнително подпомагане на тези цели.

Отвореност: възстановяване след COVID-19 и икономически преход

Просперитетът на ЕС се основава на откритостта и привлекателността на неговия единен пазар и на активната му търговия с партньори по света. Тъй като по-голямата част от бъдещия растеж ще бъде извън ЕС, търговската политика играе решаваща роля за икономическото възстановяване на ЕС, като го свърже с ключови региони на растеж в световен мащаб. Търговската политика играе също така важна роля в подкрепата на прехода на икономиката на ЕС към неутралност по отношение на климата и към по-конкурентоспособна, с добре регулиран цифров пазар. Всички тези приоритети изискват актуализирана, подходяща за целта глобална рамка от правила.

Действия:

 • подробна стратегия на ЕС за реформиране на СТО;
 • по-силен акцент върху извличането на пълната стойност от съществуващите търговски споразумения за работещите и предприятията, особено за МСП;
 • по-стратегически подход към регулаторното сътрудничество;
 • повече възможности за екологосъобразна търговия;
 • засилване на търговията и инвестициите чрез създаване на правилните условия за сключване и ратифициране на прилагани на временна основа споразумения в Централна и Латинска Америка и Азиатско-тихоокеанския регион;
 • Укрепване на търговските и инвестиционните връзки със съседните държави, с държавите, обхванати от процеса на разширяване, и с Африка чрез по-доброто им интегриране в нашите вериги на доставки и чрез насърчаване на устойчивите инвестиции;
 • Проучване на възможностите за стратегия на ЕС за експортни кредити в подкрепа на предприятията в ЕС.

Устойчивост: поставяне на екологичната амбиция в центъра на търговската политика:

За първи път устойчивостта се превръща в ясен и централен стълб на търговската политика. ЕС е поел ангажимент да използва своята глобална мощ и силни търговски отношения в подкрепа на по-устойчива и справедлива търговия и да повиши амбицията на търговските си партньори за справяне с глобални предизвикателства като изменението на климата.

Действия:

 • насърчаване на действия за устойчивост в рамките на СТО, включително инициатива в областта на търговията и климата;
 • работа, насочена към поемане на ангажимент от страна на държавите от Г-20 да направят икономиките си неутрални по отношение на климата като основа за сключване на търговски споразумения;
 • използване на пълния потенциал на търговските и инвестиционните споразумения на ЕС като платформи за сътрудничество с партньорите по всички аспекти на Европейския зелен пакт, включително биологичното разнообразие, устойчивата продоволствена политика, замърсяването и кръговата икономика;
 • предложение за превръщане на Парижкото споразумение в основен елемент във всички бъдещи търговски споразумения;
 • начало на цялостен ранен преглед на главите за търговията и устойчивото развитие в търговските споразумения, за да се осигурят най-ефективните средства за тяхното правоприлагане и изпълнение, като резултатите от този преглед се използват за текущи и бъдещи преговори;
 • определяне на правила на ЕС за задължителна надлежна проверка за предприятията, включително ефективни механизми за действие и правоприлагане, за да се гарантира, че принудителният труд не е част от веригите за създаване на стойност на предприятията в ЕС. До приемането на такова обвързващо законодателство Комисията ще предостави насоки на предприятията, за да подпомогне стопанските деятели в ЕС при предприемането на подходящи мерки, които още сега да отговарят на международните насоки и принципи за надлежна проверка.
 • По-решителен подход при защитата на правата и ценностите на ЕС
 • Като винаги когато е възможно, отдава предпочитание на сътрудничеството, ЕС няма да се поколебае да прилага правата си и да защитава ценностите си по по-решителен начин, а когато е необходимо — и самостоятелно. ЕС ще разработи инструменти за справяне с новите предизвикателства и за защита на европейските предприятия и граждани от нелоялни търговски практики както във вътрешен, така и във външен план.

Действия:

 • пълноценно използване на ролята на главния служител по правоприлагането в областта на търговията (CTEO) за извличане на максимални ползи от договорените резултати за предприятията, по-специално МСП и земеделските стопани, и за премахване на пречките, които накърняват потенциала на споразуменията да постигнат резултати, включително по отношение на устойчивото развитие;
 • разработване на нови онлайн инструменти в подкрепа на предприятията от ЕС, по-специално МСП;
 • укрепване на инструментите на ЕС за защита на европейските предприятия и граждани от нелоялни търговски практики, включително чрез изготвяне на инструмент за борба с принудителните мерки;
 • проучване на възможностите за стратегия на ЕС за експортни кредити. Една обща стратегия би подобрила координацията между различните инструменти на равнище ЕС за външно финансиране, за да подкрепи по-добре приоритетите на политиката на ЕС, като например борбата с изменението на климата и подпомагането на предприятията от ЕС да бъдат по-конкурентоспособни в света.

Източник: ЕК 


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg