EUR 1.9558
USD 1.6551
CHF 1.8103
GBP 2.1642
CNY 2.3783
you tube
mobile version

99 литра дневно вода ползва българинът

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

99 литра дневно вода ползва българинът

mail07:30 | 23.12.2018прегледи 872 коментарикоментари 0


По данни на НСИ през 2017 година около 8.4% от използваната вода в страната се осигурява от общественото снабдяване. Подадената вода от ВиК през същата година е 919 млн. куб. м, което е с 0.9% повече спрямо 2016 година. Доставената вода на крайните потребители (фактурирана) през 2017 г. съставлява 39.1% от подадената вода, а подадената нефактурирана вода - 4.1% (за технологични, противопожарни и други цели). Общите загуби на вода през 2017 г. се оценяват на 56.8% от подадената вода (521.4 млн. куб. м), което е без промяна спрямо 2016 година. Загубите при транспорта на водата (реални загуби) през 2017 г. се оценяват на 441.7 млн. куб. метра.

С обществено водоснабдяване е свързано 99.4% от населението в страната. Потреблението на вода от домакинствата през 2017 г. се оценява на 99 л на ден средно на човек (2016 г. - 100 л/чов./ден.). Над средното за страната е потреблението на вода от домакинствата в Югозападния район (118 л/чов./ден.), а най-ниско - в Североизточния район (86 л/чов./ден.). През 2017 г. 3.0% от населението е било на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода, предимно сезонен. Общата дължина на водопроводната мрежа (експлоатирана от ВиК) през 2017 г. е 75 034 км, от която новоизградена - 196 км, и реконструирана/подменена - 449 километра.

Отвеждане и пречистване на отпадъчни води

През 2017 г. от икономиката и домакинствата са образувани около 428 млн. куб. м отпадъчни води и 3 725 млн. куб. м отработени води от охлаждащи процеси - общо те съставляват 87.8% от използваните води. Общият обем на отведените отпадъчни води във водни обекти от икономическите дейности, домакинствата и обществената канализация (вкл. дъждовни и др.) през 2017 г. се оценява на 768 млн. куб. м (без охлаждащите), от които 75.8% са третирани в селищни и производствени пречиствателни станции (75.1% за 2016 година). Нараства относителният дял на индустриалните води, пречистени на място преди отвеждането им във водни обекти - от 70.2% (2016 г.) на 70.4% (2017 година). През 2017 г. в страната са регистрирани 169 действащи селищни пречиствателни станции за отпадъчни води, от които 110 с капацитет над 2 000 еквивалент жители.

Относителният дял на населението с услуги по отвеждане на отпадъчните води в обществената канализация през 2017 г. се оценява на 76.0%. Със селищни пречиствателни станции е свързано 63.4% от населението на страната. Най-висок дял на свързаното население е отчетен в Югозападния район (77.3%) и Североизточния район (71.8%), а най нисък - в Северозападния район (43.9%).

На национално равнище се регистрира нарастване на дела на населението, свързано със СПСОВ с вторични методи и методи за допречистване - от 61.8% (2016 г.) на 63.2% (2017 година).

Общата дължина на канализационната мрежа (експлоатирана от ВиК) през 2017 г. е с дължина 11 746 км, в т.ч. новоизградена - 149 км, и реконструирана/подменена - 8 километра.

 

 

 


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg