EUR 1.9558
USD 1.6827
CHF 1.8212
GBP 2.3145
CNY 2.6323
you tube
mobile version

5282 приватизации, $ 12.555 млрд. приходи

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

5282 приватизации, $ 12.555 млрд. приходи

mail07:35 | 13.02.2020прегледи 4492 коментарикоментари 0


Мира Лазарова

Главният прокурор Иван Гешев възложи на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) извършването на пълна проверка на целия приватизационен процес и на последващия контрол от отговарящите за това министерства, агенции и други държавни ведомства, съобщава Главна прокуратура.

Проверката трябва да обхване всички приватизационни сделки, извършването на плащания по тях, независимо от вида на платежните средства, както и всички предприети действия по осъществяването на следприватизационния надзор. ДАНС следва да установи събрани ли са предвидените в приватизационните договори неустойки, лихви, обезщетения и банкови гаранции, в случай на тяхното частично или цялостно неизпълнение. В тази връзка следва да се установи извършени ли са действия по разваляне на приватизационните договори, в случай на тяхното неизпълнение.

Проверяващите трябва да установят как е била водена цялата документация по текущия следприватизационен контрол, извършвани ли са проверки по изпълнение на приватизационните договори и била ли е актуализирана своевременно информацията в публичните регистри.

В обхвата на проверката трябва да бъде извършен анализ на одитните доклади на Сметната палата и какви действия са били предприети по изпълнението на дадените указания.

Какви са фактите на този процес според данните на Агенция по приватизацията и следприватизационен контрол за периода 1 януари 1993- 31 декември 2018 година? Ето какво показват данните на агенцията, които тя публикува в специален доклад:

Към 31.12.2018 г. са продадени дялове и акции от:

5 282 държавни предприятия

2 939 цели предприятия

и 2 343 обособени части.

Извършени са 4 256 продажби на миноритарни пакети и 33 продажби на имоти – частна държавна собственост. Според доклада малко над 66% от всички държавни активи са приватизирани към края на 2018 г.

 

 

Общият финансов ефект от сключените сделки възлиза на US$ 12 555 млн., включително US$ 6 506 млн. договорени плащания по сделките, US$ 1 192 млн. поети или изплатени задължения от купувачите, US$ 4 857 млн. поети ангажименти за инвестиции.

Най-голям е броят на приватизираните предприятия и продадени обособени части в сферата на промишлеността (1 647 броя), търговията (1 177 броя), земеделието (622), строителството (536), туризма (526) и други.

Сключени са 174 сделки с участие на чуждестранни инвеститори, които имат съществен принос за постигнатите финансови резултати. В резултат на приватизацията в България са привлечени инвеститори като “ЧЕЗ”, а. с., Чехия (“ЕРП-Столично”, “ЕРП-София област”,“ЕРП-Плевен”, 2004 г. и “ТЕЦ Варна”ЕАД, 2006 г.), “Вива Венчърс холдинг”ООД, Виена – Австрия (“Българска телекомуникационна компания” ЕАД, 2004 г.), “E. OH ЕНЕРГИ” АГ, Германия (“ЕРП-Варна” и “ЕРП-Горна Оряховица, 2004 г.), “ЕВН”АГ /ЕVN AG/, Виена, Австрия (“ЕРП-Стара Загора” и “ЕРП-Пловдив”, 2004 г.), “SOLVEY” – Белгия (“Соди”, Девня, 1997 г.), “Лукойл Петрол” (“Нефтохим”, Бургас, 1999 г.), Brewinvest S.A. – Greece (“Загорка”, Стара Загора, 1994 г.), “Interbrew” – Belgium (“Каменица”, Пловдив, 1995 г.), “Хайделеберг Цимент” АГ, Германия (“Златна панега”ЕАД и “Гранитоид”ЕАД, Батановци, 1997 г.), “МАРВЕКС”, Испания (“Девня цимент”, Девня, 1997 г.), “КНАУФ”, Австрия (“Гипсфазер”, Видин, 1997 г.), “Юнион Миниер”, Белгия (“МДК”, Пирдоп, 1997 г.), “БТ Инвест ГмбХ”, Австрия (“Булгартабак Холдинг”АД, София, 2011 г.)  и много други.

От началото на приватизацонния процес са приватизирани най-големите предприятия от икономиката на България:

“Кремиковци”ЕАД,

“ТЕЦ Бобов дол”ЕАД,

“Нефтохим”ЕАД,

“БТК”ЕАД,

“Параходство БМФ”ЕАД,

“Соди-Девня”ЕАД,

“СОМАТ”ЕАД,

“Арсенал”ЕАД,

“Асарел-Медет”ЕАД,

“Булгартабак Холдинг”АД и много други  (според размера на раздържавените активи по балансовата им стойност към 31.12.1995 г.).

През 2018 година в АПСК са постъпили и счетоводно отразени съгласно чл. 8 от ЗПСК, парични постъпления от приватизационни продажби, платени неустойки, лихви и разсрочената част от цената по приватизационни сделки, подлежащи на контрол на обща стойност в размер на 6 074 хил.лв.

Към настоящия момент приватизацията в България се осъществява в условията на значително ограничен ресурс от дружества с държавно участие в капитала, подлежащи на приватизация - преобладаващата част от мажоритарните пакети са забранени за приватизация. Към 31.12.2018 г. АПСК разполага с ресурс от подлежащи на приватизация обекти, който се състои от: 7 бр. пакети акции/дялове, представляващи дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала;  57 бр. пакети от дялове/акции, собственост на държавата в капитала на търговски дружества с под 50 на сто държавно участие и 157 бр. обекти, представляващи имоти-частна държавна собственост и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства (МВР, МВнР, МФ, МЗ, МЗХГ и БАБХ), за които има предложения за приватизация.

Задълженията, които не са изпълнени по приватизационни договори, са над 1 млрд. лева, показват данни на агенцията за приватизация. Неизрядни купувачи има по над 1100 сделки.За неизпълнението агенцията е начислила предвидените в договорите санкции, а когато купувачите не са ге изплатили доброволно, са заведени съдебни дела. 1,1 млрд. Не са спазени и ангажименти за запазване на общо 91 896 работни места. Просрочениете задължения по изплащане на разсрочената част от цената и начислените върху тях неустойки и лихви е са над 129 млн. лева и повече от 47 млн. долара.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg