EUR 1.9558
USD 1.6133
CHF 1.8160
GBP 2.1976
CNY 2.4915
you tube
mobile version

4.8% безработица за Q3

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

4.8% безработица за Q3

mail12:05 | 16.11.2020прегледи 306 коментарикоментари 0


Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.2%, като в сравнение с третото тримесечие на 2019 г. намалява с 1.0 процентен пункт.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 1.8 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. и достига 69.6%.

Коефициентът на безработица е 4.8%, или с 1.1 процентни пункта по-висок в сравнение с третото тримесечие на 2019 година.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 58.6 хил., или 5.0% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Заетост

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 173.2 хил., от които 1 703.0 хил. мъже и 1 470.2 хил. жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 3.8%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.5%, като при мъжете този дял е 59.9%, а при жените - 47.6%.

През третото тримесечие на 2020 г. 1 995.1 хил., или 62.9% от заетите лица, са в сектора на услугите, 948.5 хил. (29.9%) - в индустрията, и 229.6 хил. (7.2%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.6% (114.9 хил.) са работодатели, 6.9% (219.6 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.8% (2 818.1 хил.) - наети лица, и 0.6% (20.6 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 139.6 хил. (75.9%) работят в частния сектор, а 678.5 хил. (24.1%) - в обществения.

Броят на наетите лица с временна работа e 128.5 хил., или 4.6% от всички наети лица.

През третото тримесечие на 2020 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 072.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69.6% (73.6% за мъжете и 65.6% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39.7% (44.5% за мъжете и 34.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 74.6%, съответно 78.9% за мъжете и 70.3% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се понижава с 1.7 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 2.0 процентни пункта, а при жените - с 1.4 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 612.2 хил., или 65.0% от населението в същата възрастова група (70.9% от мъжете и 59.5% от жените).

Безработица

През третото тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 160.4 хил., от които 95.4 хил. (59.5%) са мъже и 65.0 хил. (40.5%) - жени. Коефициентът на безработица е 4.8%, съответно 5.3% за мъжете и 4.2% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1.5 и 0.8 процентни пункта.

От всички безработни лица 18.5% са с висше образование, 46.9% - със средно, и 34.6% - с основно или по-ниско образование. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. е по-висок делът на безработните с висше образование (с 3.7 процентни пункта) и на тези със средно образование (с 2.2 процентни пункта) за сметка на дела на безработните с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.8% за висше образование, 4.1% за средно образование и 13.0% за основно и по-ниско образование.

Ръстът в безработицата между третото тримесечие на 2019 г. и третото тримесечие на 2020 г. се дължи на увеличения брой на безработните с продължителност на безработицата до една година. През посочения период той се увеличава с 41.6 хил. и достига 88.6 хил. - повече от половината от общия брой на безработните лица. Продължително безработни (от една или повече години) са 71.7 хил., или 44.7% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.1 процентни пункта до 2.2% (2.4% за мъжете и 1.9% за жените).

От общия брой на безработните лица 31.1 хил., или 19.4%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.3%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 2.2 процентни пункта. При мъжете и жените коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) се увеличава почти еднакво, като достига съответно 9.1 и 7.1%.

 

 

 

Фиг. 2. Коефициенти на безработица по пол и тримесечия

 

 

Икономическа неактивност

През третото тримесечие на 2020 г. икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на възраст 15 - 64 навършени години са 1 182.7 хил., от които 496.0 хил. (41.9%) мъже и 686.7 хил. (58.1%) жени. Делът на икономически неактивните лица от населението в тази възрастова група е 26.8%, съответно 22.2% от мъжете и 31.5% от жените.

 

 

 

 

 


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg