EUR 1.9558
USD 1.6133
CHF 1.8160
GBP 2.1976
CNY 2.4915
you tube
mobile version

+1.5 млн. лв. печалба отчита БФБ

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

+1.5 млн. лв. печалба отчита БФБ

mail18:38 | 07.08.2019прегледи 1439 коментарикоментари 0


Към края на първото шестмесечие на 2019 г. нетният финансов резултат, реализиран от „Българска фондова борса" АД (БФБ) е положителен в размер на 1 505 хил. лв., което се дължи главно на ръст на „Финансови прни 2019 годинаиходи" и спад в оперативните приходи и оперативните разходи. Това става ясно от публикувания на интернет страницата на борсата Междинен доклад за дейността на БФБ АД през първото шестмесечие на 2019 г.

В сравнение със същия период на миналата година печалбата е нараснали над 3.5 пъти, когато в края на юни 2018 година е отчетена печалба в размер на 430 хил. лева.

По отношение на приходите от основна дейност Борсата реализира спад спрямо същия период на 2018 г. от 10.7%, който се дължи главно на намалели приходи от Комисиони за сделки на Борсата (37%) и Такси за интернет търговия (-60%). По позицията Такси за информационно обслужване е отчетен ръст с 6%, но най-много са нараснали приходите (пет пъти) от Такса за промяна на параметри на емисиите, като в абсолютен размер и двете увеличения са незначителни на фона на спада в Приходи от комисионни със 136 хил. лева.

Като цяло „Финансовите приходи" са нараснали от 622 хил. лв. през първото шестмесечие на 2018 година до 1 751 хил. лв. заради отчетените в тях приходи дивидент, разпределен от дъщерното дружество Българска независима енергийна борса (БНЕБ).

В перото „Други доходи от дейността" е отразена възстановена от синдиците на КТБ АД сума от масата на несъстоятелността в размер на 30 хил. лв. По останалите приходни пера има незначително в абсолютна стойност разнопосочно движение.

Откъде идват приходите от информационно обслужване

От междинния доклад става ясно, че най-голямо увеличение на приходите е отчетено от информационно обслужване (разпространение на информация за борсовите сделки). По това перо БФБ е получила 246 хил. лв. за първото полугодие на 2019 г., спрямо 232 хил. лв. за същия период на 2018 г., което се дължи на нарасналия брой потребители на тази информация, каквито са специализираните сайтове, вкл. и infostock.bg, както и световни информационни агенции като „Ройтерс" и „Блумбърг".

Към 30.06.2018 г. е реализирана

загуба от оперативна дейност

в размер на 192 хил. лв., а през текущия период (към 30.06.2019 г.) оперативната загуба е на стойност 243 хил. лв. Загубата от оперативна дейност е в следствие на ниските нива на приходите от основната дейност, по-конкретно - ниските приходи от Комисиони за сделки на Борсата и от Информационно обслужване. Общият всеобхватен доход за периода се променя от 397 хиляди лева към 30 юни 2018 година до 1 504 хил. лв. в края на отчетния период.

По основните разходни пера

има намаление от 0.43% спрямо 30.06.2018 година. Нарастване с 36 хиляди лева или 8.43% има при „Разходи за външни услуги", а „Разходи за персонала" на свой ред намаляват с 2,77% или 17 хил. лева. Стойността на „Други разходи за дейността" намалява с 31,67% или 19 хил. лева. Промяната в останалите разходни пера е незначителна.

Оборотът и сделките спадат

Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти през първото шестмесечие на 2019 година възлиза на 150 640 418 лева. За сравнение, през първата половина на 2018 той е бил 274 765 660 лева, което представлява спад от над 45%. Това се дължи на намаление на оборота с всички групи финансови инструменти, като особено очевиден е спадът в оборота с Други финансови инструменти, където е отразено първичното публично предлагане, осъществено през юни 2018 година.

Оборотът с акции (без АДСИЦ) спадна със 17,35%, с АДСИЦ намаля с 1,37%, оборотът с облигации бе 77% по-нисък, а оборотът с Борсово търгувани продукти намаля с 55%. В абсолютна стойност най-значителен бе спадът в оборота с акции, който намаля с над 26 милиона лева. Най-нисък бе оборотът през юни: 12,8 млн. лв., а най-висок - през март: 40,2 млн. лв.

Броят сделки на регулирания пазар на финансови инструменти през първото шестмесечие на 2018 година достигна 23 769. За сравнение, през аналогичния период на 2018 той е бил 28 790, което представлява спад от 17% или над 5 хиляди сделки. Това се дължи на по-ниския брой сделки с всички основни групи финансови инструменти. В абсолютна стойност най-голям бе спадът в броя сделки с акции (2 272 сделки), следван от броя сделки с Други финансови инструменти, намалял с 1 641 сделки заради осъщественото през второто тримесечие на 2018 година първично публично предлагане. Най-нисък бе броят сделки през май: 2 878, а най-висок той беше през февруари: 5 061 сделки.

Пазарна капитализация на БФБ

достигна 27 596 023 004 лева в края на първото шестмесечие на 2019 г., което представлява ръст от 16.27% в сравнение със стойността от 23 735 408 685 лв. в края на първата половина на 2018 година. Пазарната капитализация на сегмент Standard намаля с 15.26%, тази на сегмент АДСИЦ на Основния пазар спадна с 5.24%, капитализацията на сегмент Premium на Основния пазар нарасна с 4.43%, а тези на Сегментите Акции и АДСИЦ на Алтернативния пазар нараснаха съответно с 26.58% и 34.37%.

Най-голям ръст в относителен размер имаше в капитализацията на сегмента за АДСИЦ на Алтернативен пазар, която отбеляза ръст от 34.37% или 128,8 милиона лева, а най-голям ръст в абсолютен размер имаше в капитализацията на сегмента за акции на Алтернативен пазар, която отбеляза ръст от 3,83 милиарда лева или 26,58%, става ясно от публикувания Междинен доклад за дейността на БФБ АД през първото шестмесечие на 2019 г.


Тагове: БФБ, печалба
 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg