EUR 1.9558
USD 1.7990
CHF 2.0155
GBP 2.2997
CNY 2.4822
you tube
mobile version

Собственият капитал на банките е 17.4 млрд. лв.

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Собственият капитал на банките е 17.4 млрд. лв.

mail08:05 | 17.07.2023прегледи 1077 коментарикоментари 0


Активите на банковата система през първото тримесечие на 2023 г. нараснаха с 5.2 млрд. лв. (3.4%) и в края на март възлязоха на 160.6 млрд. лв. Спрямо края на декември 2022 г. се увеличиха балансовите кредити и аванси, както и размерът на позицията „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“, докато дълговите ценни книжа намаляха. Това показват данните на БНБ.

Пазарният дял на петте значими банкови институции (съгласно критериите на ЕЦБ) в края на март 2023 г. e 67.3% от активите на банковата система, а този на по-малко значимите институции – 29.1% (при съответно 67.0% и 29.6% в края на декември 2022 г.).

През първото тримесечие на 2023 г. в структурата на балансовите активи на банковата система бяха отчетени следните изменения:

• вследствие на увеличението на другите депозити на виждане (с 1.1 млрд. лв., 41.1%) размерът на най-ликвидната позиция – „пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане“, достигна 32.7 млрд. лв. в края на март, а делът ù в активите възлезе на 20.4%;

• портфейлът с дългови и капиталови инструменти намаля с 535 млн. лв. (2.2%) до 23.6 млрд. лв. поради настъпилия падеж на глобални облигации на Република България и в резултат делът на позицията в балансовите активи се понижи от 15.6% до 14.7% в края на периода; • кредитите и авансите нараснаха с 5.6 млрд. лв. (6.0%) до 98.2 млрд. лв. в края на периода, а делът им в активите се повиши до 61.1%.

Размерът на активите на банковата система, съотнесен към БВП, в края на март 2023 г. възлезе на 93.6%3 (при 94.0% в края на декември 2022 г.). 

Общият размер на брутните кредити и аванси се увеличи спрямо края на декември 2022 г. с 5.5 млрд. лв. (5.7%) до 101.6 млрд. лв. През тримесечието вземанията от кредитни институции нараснаха с 3.1 млрд. лв. (30.5%) до 13.1 млрд. лв. в края на март 2023 г. За същия период брутният кредитен портфейл4 на банковата система се увеличи с 2.4 млрд. лв. (2.7%) и достигна 88.4 млрд. лв.

Нарастване се наблюдаваше при кредитите за домакинства – с 1.1 млрд. лв. (3.1%), както и при тези за нефинансови предприятия – с 525 млн. лв. (1.2%). Кредитите за други финансови предприятия също се увеличиха – със 777 млн. лв. (12.3%), а тези за сектор „държавно управление“ намаляха с 2 млн. лв. (0.2%).

През първото тримесечие на 2023 г. върху структурата на кредитите и авансите по резидентност и валута влияние оказа динамиката при вземанията от кредитни институции.

Делът на кредитите и авансите за резиденти през периода намаля от 86.9% до 84.7% за сметка на дела за нерезиденти, който се повиши от 13.1% до 15.3%. Във валутната структура на кредитите и авансите в края на март 2023 г. делът на вземанията в левове беше 62.1%, а този в евро – 33.0% (при съответно 63.2% и 33.3% към 31 декември 2022 г.).

Делът на кредитите и авансите в други валути нарасна през периода от 3.5% до 4.9%. Графика 3 Структура на брутните кредити и аванси по сектори Забележка: Сборът на числата може да не се равнява на 100% поради закръгляване. Източник: БНБ. 4 В обхвата на кредитния портфейл влизат секторите „нефинансови предприятия“, „домакинства“, „други финансови предприятия“ и „държавно управление“.

Депозити

През периода януари – март 2023 г. депозитите в банковата система се увеличиха с 3.4 млрд. лв. (2.6%) до 137.5 млрд. лв. Депозитите на кредитни институции нараснаха с 13.5% (1.1 млрд. лв.). В абсолютно изражение увеличение се наблюдаваше при депозитите на домакинствата – с 1.4 млрд. лв. (1.9%), на нефинансовите предприятия (с 383 млн. лв., 0.9%), както и на сектор „държавно управление“ (с 499 млн. лв., 12.4%).

В края на март 2023 г. делът на депозитите на резиденти беше 90.8%, а на тези на нерезиденти – 9.2% (при съответно 90.6% и 9.4% в края на декември 2022 г.). Във валутната структура на депозитите в края на периода делът в левове беше 60.2%, на деноминираните в евро – 33.0% (при съответно 60.4% и 32.8% в края на декември 2022 г.), а в други валути беше 6.9%. 

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на март 2023 г. достигна 17.4 млрд. лв., като спрямо края на декември 2022 г. нарасна със 149 млн. лв. (0.9%). За увеличението му влияние оказа динамиката при внесения капитал, натрупания друг всеобхватен доход и печалбата за периода. 


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

Новите пенсионери през 2023

15:05 | 04-03-24 | 1340