EUR 1.9558
USD 1.6133
CHF 1.8160
GBP 2.1976
CNY 2.4915
you tube
mobile version

Селското стопанство в цифри 2019

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Селското стопанство в цифри 2019

mail13:05 | 26.10.2020прегледи 674 коментарикоментари 0


НСИ представи икономическите сметки в сектор земеделие за 2019 година. Ето подробности за тях.

СМЕТКА „ПРОИЗВОДСТВО“

1.1.      Продукция

Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2019 г. (в текущи цени по предварителни данни), възлиза на 8 504.6 млн. лв., което е с 0.5% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи изцяло на ръст на цените - с 1.9%, докато във физическо измерение (обеми на произведените количества) спрямо 2018 г. е отчетено намаление с 1.4%.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 5 639.1 млн. лв. и представлява 66.3% от общата стойност на селскостопанската продукция. В сравнение с 2018 г. тя е по-ниска с 2.3%, което е в резултат на намаление на цените - с 1.6%, и намаление на обемите - с 0.7%. Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (82.7%) през 2019 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2 933.3 млн. лв. и 1 728.1 млн. лева.

Стойността на произведената през 2019 г. продукция от животновъдството възлиза на 2 174.4 млн. лв., или 25.6% от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2018 г. продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 9.3%, което е в резултат на повишение на цените - с 11.9%, докато произведените обеми намаляват с 2.6%. Важен фактор за повишението на базисните цени е увеличението на субсидиите за животновъдството с 46.6% спрямо 2018 година.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 1 273.8 млн. лв. (58.6% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 900.6 млн. лева (41.4%). В сравнение с 2018 г. стойността на отглеждането на селскостопанските животни се увеличава с 15.5%, което се дължи на повишение в цените - със 17.7%, докато произведените обеми намаляват с 2.2%. Стойността на произведените животински продукти спрямо предходната година отбелязва увеличение с 1.5%, което е в резултат на увеличение на цените - с 4.2%, докато обемите намаляват с 2.7% спрямо 2018 година.

В сравнение с 2018 г. стойността на селскостопанските услуги отбелязва намаление с 1.9%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности (неотделими) се увеличава с 3.2%. Увеличението на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности е в резултат на увеличение на цените - с 5.9%, докато при обемите се наблюдава намаление с 2.7%.

1.2.      Междинно потребление

Стойността на вложените в селското стопанство през 2019 г. средства за текущо потребление се равнява на 4 777.4 млн. лв., което е с 0.3% по-ниско спрямо предходната година. Понижението се дължи на спад в обемите - с 2.2%, който не може да бъде компенсиран от увеличението в цените - с 1.9%.

Спрямо 2018 г. най-голямо увеличение на вложенията за текущо потребление е отчетено при семената и посадъчния материал - с 13.2%, което се дължи както на ръст в обемите - с 11.3%, така и на ръст в цените - с 1.9%. На следващо място увеличение е отчетено в потреблението на други стоки и услуги, където са включени и косвено измерените услуги на финансовите посредници (FISIM) - с 12.2%, което е за сметка както на увеличение на вложените количества - с 9.3%, така и на увеличението в цените - с 2.9%. От вложенията в селското стопанство най-голямо понижение спрямо предходната година отбелязват разходите на стопанствата за горива и моторни масла - с 10.4% в резултат на намалението както на обемите - с 9.8%, така и на цените - с 0.6%.

1.3.      Брутна добавена стойност

Създадената през 2019 г. брутна добавена стойност в селското стопанство (по базисни цени) се равнява на 3 727.2 млн. лв. и е с 1.7% повече спрямо 2018 година. Увеличението се дължи на повишение на цените - с 2.0%, което не може да бъде повлияно от понижението в обемите - с 0.3%.

2.   СМЕТКА „ФОРМИРАНЕ НА ДОХОДА“

Нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство през 2019 г. се равнява на

3 776.2 млн. лв. и е по-висок с 3.7% спрямо предходната година. Увеличението се дължи на регистрираното увеличение на нетната добавена стойност - с 2.1%, както и на по-високата стойност на другите субсидии върху производството - с 6.6%.

3.   СМЕТКА „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОД“

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2019 г. достига 2 565.5 млн. лв. и се увеличава спрямо предходната година с 4.3%. Увеличението се дължи на по-високата стойност на нетния опериращ излишък/смесен доход, както и на намалението на платените от земеделските стопанства лихви - с 5.2%.

4.   СМЕТКА „КАПИТАЛ“

Бруто образуването на основен капитал в селското стопанство през 2019 г. се равнява на 651.4 млн. лева.

По голямата част от него - 565.5 млн. лв. (86.8%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства - 333.8 млн. лв. (59.0%), и в сгради - 230.1 млн. лева (40.7%).

Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) достига 85.9 млн. лв., като по-голямата част от него е в създаване на млади овощни насаждения.

                                                          Изменение на показателите за доход в селското стопанство в периода 2007 - 2019 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg