EUR 1.9558
USD 1.8039
CHF 1.8380
GBP 2.3505
CNY 2.5817
you tube
mobile version

Критерии за застрахователния Гаранционен фонд

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Критерии за застрахователния Гаранционен фонд

mail15:09 | 13.04.2016прегледи 859 коментарикоментари 0


На заседанието си на 08.04.2016 г. Комисията за финансов надзор (КФН) взе решение за определяне критериите, на които трябва да отговоря покритието на отговорностите на Гаранционния фонд по чл. 530, ал. 1 от Кодекса за застраховането, закупено на международния презастрахователен пазар, а именно:

І. 1. Гаранционният фонд следва да закупува презастрахователно покритие на отговорностите си по следните рискове:

1.1 вреди, причинени от незастраховани моторни превозни средства, за които няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите;

1.2 вреди, причинени от неидентифицирани моторни превозни средства;

1.3 плащания от страна на Гаранционния фонд при несъстоятелност на застраховател

2. Покритието на отговорностите на Гаранционния фонд, закупено на международния презастрахователен пазар, трябва да отговаря на следните критерии:

2.1. покритието по т. 1.1, 1.2. и покритието за случаите на изплащане на обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" по т. 1.3 трябва да включва ексцес-лосови покрития, разпределени в лейери, лимитирани по суми, като във всеки случай приоритетът (самозадържането) може да бъде между 200 000 евро и 550 000 евро, в зависимост от развитието на риска и условията на международния презастрахователен пазар, като в цялост покритието да бъде нелимитирано;

2.2. покритието по т. 1.3 по отговорности по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" трябва да включва и подходяща и ефективна комбинация от пропорционално (квотно) и непропорционално покритие (ексцес-лосово и/или стоп-лосово покритие);

2.3. покритието по т. 1.3. по отговорности по други класове застраховки е препоръчително, ако условията на международния презастрахователен пазар дават възможност за осигуряване на такова презастрахователно покритие.

2.4. презастрахователните договори по т. 2.1 и 2.2. трябва да са пласирани 100% към деня, в който започва покритието, при презастрахователи с рейтинг не по-нисък от „А-" (А минус) по скалата на призната агенция за кредитен рейтинг.

3. В случай, че на международния застрахователен пазар не може да бъде осигурено покритие по т. 2.2, или сключването на такъв презастрахователен договор е финансово нецелесъобразно, Гаранционният фонд информира за тези обстоятелства Комисията за финансов надзор, като представя информация и подробни обяснения.

4. При сключване от Гаранционния фонд на презастрахователен договор или договори, Националното бюро на българските автомобилни застрахователи може да бъде посочено като презастраховано.

II. При презастрахователен договор, общ за всички членове на Съвета на фонда по чл. 534 от Кодекса за застраховането, Гаранционният фонд може да се присъедини към него, за което трябва задължително да бъде посочен като презастрахован по презастрахователния договор.

На заседанието си на 08.04.2016 г. Комисията за финансов надзор (КФН) реши още:

2. Изпраща писмо до „Алфа България" АД, гр. София, за коригиране на констатирани непълноти и несъответствия.

3. Изпраща писмо до „Елана Финансов Холдинг" АД, гр. София, за коригиране на констатирани непълноти и несъответствия.

4. Издава на ЗК „Надежда" АД, гр. София, лиценз за разширяване обхвата на лиценза на застрахователя с група от класове застраховки по раздел ІІ, буква „А" на Приложение № 1 от Кодекса за застраховането.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg