EUR 1.9558
USD 1.8039
CHF 1.8380
GBP 2.3505
CNY 2.5817
you tube
mobile version

Земеделие 2018 г.: 8 457.6 млн. лв. крайна продукция

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Земеделие 2018 г.: 8 457.6 млн. лв. крайна продукция

mail07:50 | 27.10.2019прегледи 742 коментарикоментари 0


Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2018 г. (в текущи цени по предварителни данни), възлиза на 8 457.6 млн. лв., което е с 2.7% повече спрямо предходната година, показват данни на НСИ. Увеличението се дължи изцяло на ръст на цените - с 3.0%, докато във физическо измерение (обеми на произведените количества) спрямо 2017 г. е отчетено минимално намаление с 0.3%.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 5 773.0 млн. лв. и представлява 68.3% от общата стойност на селскостопанската продукция. В сравнение с  2017 г. тя е по-висока с 3.7%, което е в резултат на увеличение на цените - с 3.3%, докато произведените обеми отбелязват слабо увеличение - с 0.4%. Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (80.6%) през 2018 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2 823.6 млн. лв. и 1 829.0 млн. лева.

Стойността на произведената през 2018 г. продукция от животновъдството възлиза на 1 990.2 млн. лв., или 23.5% от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2017 г. продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 0.7%, което е в резултат на повишение на цените - с 2.2%, докато произведените обеми намаляват с 1.5%.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 1 102.5 млн. лв. (55.4% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти  се равнява на 887.7 млн. лева (44.6%). В сравнение с 2017 г. стойността на отглеждането на селскостопанските животни се увеличава с 5.2%, което се дължи както на повишение в цените - с 3.5%, така и на обемите - с 1.6%. Стойността на произведените животински продукти спрямо предходната година отбелязва намаление с 4.5%, което е в резултат на намаление на произведените обеми - с 5.1%, докато цените се запазват почти без промяна - с 0.6% по-високи спрямо 2017 година.

В сравнение с 2017 г. стойността на селскостопанските услуги отбелязва увеличение със 7.8%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности (неотделими) намалява с 15.8%. Намалението на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности е в резултат на спад в произведените обеми - с 18.4%, който не може да бъде компенсиран от увеличението в цените - с 3.2%.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2018 г. средства за текущо потребление се равнява на 4 794.2 млн. лв., което е със 7.1% по-високо спрямо предходната година. Повишението се дължи както на ръст в цените на вложенията - с 4.4%, така и на увеличение на обемите - с 2.6%.

Спрямо 2017 г. най-голямо увеличение на вложенията за текущо потребление е отчетено при торовете и почвените подобрители - с 14.1%, което се дължи на ръст на цените - с 28.9, докато при обемите е регистрирано намаление - с 11.5%. На следващо място увеличение е отчетено в разходите за покупка на продукти за растителна защита - с 12.9%, което е за сметка на увеличение на вложените количества - с 20.5%, благоприятствано от спад в цените - с 6.3%. Спрямо предходната година разходите на стопанствата за горива и моторни масла се повишават с 8.2% в резултат на увеличението на цените с 12.0%, докато обемите намаляват с 3.4%.

Създадената през 2018 г. брутна добавена стойност в селското стопанство (по базисни цени) се равнява на 3 663.4 млн. лв. и е с 2.5% по-малко спрямо 2017 година. Намалението се дължи на спад в обема - с 3.8%, което не може да бъде компенсирано от повишението на цените - с 1.3%.

Нетният опериращ излишък/смесен доход в селското стопанство през 2018 г. се равнява на   3 659.9 млн. лв. и е по-нисък с 5.4% спрямо предходната година. Намалението се дължи на регистрираното понижение на нетната добавена стойност - с 4.3%, на по-високата стойност на компенсацията на наетите лица - с 3.2%, и на по-ниската стойност на другите субсидии върху производството - с 3.4%.

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2018 г. достига 2 447.2 млн. лв. и намалява спрямо предходната година с 8.7%. Намалението се дължи на по-ниската стойност на нетния опериращ излишък/смесен доход, както и на по-високата стойност на платената от земеделските стопанства рента на собствениците на земеделска земя, които са я предоставили за използване под аренда - с 3.3%.

Бруто образуването на основен капитал в селското стопанство през 2018 г. се равнява на 621.5 млн. лева. По голямата част от него - 471.2 млн. лв. (75.8%), представлява бруто образуване на основен капитал в неселскостопански продукти, от които в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства - 248.7 млн. лв. (52.8%), и в сгради - 217.2 млн. лева (46.1%).

Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) достига 150.3 млн. лв., като по-голямата част от него е в създаване на млади овощни насаждения.


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg