EUR 1.9558
USD 1.6551
CHF 1.8103
GBP 2.1642
CNY 2.3783
you tube
mobile version

Държавната ББР взе 19% от ПИБ

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Държавната ББР взе 19% от ПИБ

mail12:25 | 12.06.2020прегледи 424 коментарикоментари 0


Българската банка за развитие /ББР/ придоби на 10 юни 77 729 300 права от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка /ПИБ/. Те дават право за записване на 28 265 200 акции от капитала на ПИБ, които са по-малко от 19% от уставния капитал на банката, каза пред журналисти в Министерския съвет министърът на финансите Владислав Горанов.
Последната стъпка от получаване на съгласие за установяване на тясно сътрудничество между БНБ и Европейската централна банка беше увеличението на капиталовите буфери на две банки - Инвестбанк и Първа инвестиционна банка. Инвестбанк изпълни напълно плана за допълнителни капиталови буфери през март, остана само увеличението на капитала на ПИБ което също стана, каза Горанов. Капиталът на ПИБ се увеличава с до 40 млн. броя по пет лева едната. Балансовата стойност на акциите е 8,80 лева, подчерта Владислав Горанов.
ББР може в сама да плати тези акции, но за за да няма съмнение, че се използват парите за мерките срещу последствията от епидемията от коронавируса, ще се отпуснат допълнително средства на банката чрез увеличение на капитала на банката.
ПИБ е най-голямата банка с българско участие в капитала и считаме, че ББР може да се каже, е партньор на емитента, без да се явява негова конкуренция. ББР ще може да участва в управлението на ПИБ, каза Горанов. Считаме че увеличението на ББР в капитала на ПИБ не представлява държавна помощ според правилата на Еврокомисията, допълни той.
Десетина години не са били приемани в Чакалнята на Еврозоната - сега България и още една държава отговорят на тези условия, каза министърът на икономиката Емил Караниколов. Това ще осигури на на страната по-голям кредитен рейтинг, по-голям интерес на инвеститорите, както и по-сигурна банкова система, каза Емил Караниколов.

А ето и официалното съобщение на правителството по този повод:

Във връзка с искането за присъединяване на Република България към Валутно-курсовия механизъм II (ERM II) и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) през 2019 г. ЕЦБ извърши цялостна оценка на шест български банки. Резултатите от оценката бяха публично оповестени на 26 юли 2019 г. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите три години (2019–2021). За стрес теста бе приложена същата методология като в стрес теста на Европейския банков орган през 2018 година.

Четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка  преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес теста. Към 31 март 2020 г. „Инвестбанк“ АД успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес теста, а към края на 2019 г. и „Първа инвестиционна банка“ АД също успя да изгради допълнителни капиталови буфери. Съгласно изискванията на ЕЦБ, за да завърши изцяло формирането на допълнителни капиталови буфери срещу неблагоприятните макроикономически развития, банката следваше да увеличи базовия си собствен капитал от първи ред със 100 млн. евро. ПИБ е акционерно дружество, регистрирано на Българската фондова борса и според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), капиталът му може да бъде увеличен само чрез издаване на акции на официалния регулиран пазар. ПИБ обяви намерението си да увеличи общата номинална сума на капитала си с 200 млн. лева. чрез публично предлагане на новоиздадени обикновени, поименни безналични акции. На 23 април 2020 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първоначално публично предлагане на до 40 млн. обикновени, регистрирани, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 5 лева всяка. Емисионната стойност е определена на базата комплексен анализ на ключови параметри, а емисионната стойност бе потвърдена от КФН като справедлива и определена въз основа на обективни критерии. При определяне на относимата пазарна цена на акциите са взети предвид изискванията на Международните стандарти за оценяване.

В рамките на определените със закон правомощия, ББР прояви интерес към придобиване на новоиздадени акции на ПИБ и участва със собствени ресурси в открития аукцион и придоби 77 729 300 броя права. Придобитите права дават правото да бъдат записани 28 265 200 акции от увеличението на капитала на ПИБ. Този брой акции съответства на по-малко от 19 % от уставния капитал на ПИБ, което е под максималния праг, одобрен от БНБ. ББР участва на открития аукцион при публично обявени цени и условия, наравно с всички останали инвеститори. Останалата част от правата от емисията са придобити от други частни инвеститори. Предвид стабилното си финансово състояние, високите нива на капиталовата си адекватност и солидната си ликвидна позиция, ББР е в състояние да финансира придобиването на акциите от увеличението на капитала на ПИБ със собствен ресурс от натрупани резерви, без да използва средства от увеличението на капитала със 700 млн. лв., съгласно Решение на Министерския съвет № 215 от 27.03.2020 г. Участието на частни инвеститори при записването на новоемитираните акции на ПИБ показва, че ББР участва при пазарни условия, по цени и срещу очаквано възнаграждение, които са приемливи за частен инвеститор.

ПИБ АД е най-голямата банка с изцяло български капитал, системно значима институция, която  се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и финансиране на български компании. Поради това ББР би могла да бъде разглеждана като естествен и дългосрочен партньор на емитента, без в същото време да се явява пряка негова конкуренция. ББР няма клонова мрежа, докато ПИБ АД разполага с една от най-добре развитите и ефективни клонови мрежи на пазара на банки у нас, което ще даде възможност на ББР да се възползва от този потенциал, като използва съществуващите дистрибуционни канали и експертиза на банката, при бъдещи програми за финансиране на малки и средни предприятия.

Участието на ББР в увеличението на капитала на ПИБ при публично обявени конкурентни цени и условия на регулирания пазар чрез записване на до 70 на сто от общия обем на записаните и заплатени акции не представлява държавна помощ по смисъла на действащите европейски и национални правила в областта на държавните помощи и може да бъде подкрепено.

Увеличението на капитала на ПИБ е последното условие, което трябва да бъде изпълнено преди присъединяването на България към Банковия съюз на Европейския съюз и Валутния механизъм II (ERM II). ЕЦБ вече припозна увеличението на капитала на ПИБ на регулирания пазар с потенциалното участие на ББР като положителна стъпка към изпълнение на поетите от България ангажименти.

 

 

 


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg

България влезе в ERM 2 със сегашния курс

19:21 | 07-10-20 | 453