EUR 1.9558
USD 1.6529
CHF 1.8150
GBP 2.1418
CNY 2.4403
you tube
mobile version

Демография на предприятията 2013-2017

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Демография на предприятията 2013-2017

mail11:15 | 31.07.2019прегледи 404 коментарикоментари 0


По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент. НСИ представя информация от изследването на демографските събития на предприятията в България за 2017 г. и проследява динамиката им за петгодишен период.

Активни предприятия според техния размер

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2013 - 2017 г.) имат активните предприятия с нула наети лица. През 2017 г. техният брой е 164 876 и съставлява 47.4% от всички активни предприятия. В следващата група „1 - 4 наети“ попадат 130 873 предприятия, или 37.6% от общия брой за 2017 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“. Средно за периода той е 7.2%, а в групата „10 и повече наети лица“ средно за разглеждания петгодишен период попадат 7.8% от активните предприятия.

Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 69.4% от заетите в периода 2013 - 2017 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7.8% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети лица - 46.3%, стои малък брой заети лица - 6.6% от общия брой на заетите лица в страната.

Новородени предприятия

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 12.0% са новородени през 2017 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 12.03% от броя на активните през периода предприятия.

За периода 2013 - 2017 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, като средно за петгодишния период този дял е 42.2%. Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор B - „Добивна промишленост“ - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2017 година. Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.

През наблюдавания период от 2013 до 2017 г. най-голям е броят на новородените пред-приятия, които не са наемали работна ръка. В групата „0 наети“ през 2017 г. попадат 28 064 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 12 661. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 537.

Оцелели предприятия

От всички родени през 2016 г. предприятия 79.4% оцеляват една година по-късно, като в групата с „5 – 9 наети“ този относителен дял е 88.8%. През 2016 г. новородените предприятия са 43 434, като от тях 34 508 са преживели успешно 2017 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор H - „Транспорт, складиране и пощи“ - 87.3%, а най-нисък - в сектор D - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 52.1%.

От 2012 г., с отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях.

Делът на предприятията, родени през 2012 г. и все още активни пет години по-късно - през 2017 г., е 5.6%. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор D - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, където делът на единиците, оцелели през петгодишния период е 13.6%. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор L - „Операции с недвижими имоти“ - 4.0%.

Общият брой на заетите лица в родените през 2016 г. и оцелели през 2017 г. пред-приятия за разглежданите тринадесет сектора на КИД - 2008 е 87 229 души. В три сектора са концентрирани 59.5% от всички заети: G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 32.5%, C - „Преработваща промишленост“ - 13.9%, и I - „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 13.1%.

През 2017 г. разпределението на заетостта в тези предприятия е следното: група „1 - 4 наети“ - 38.0%; група „0 наети“ - 34.8%; група „10 и повече наети“ - 17.8%; група „5 - 9 наети“ - 9.5%.

            Умрели предприятия

            Данните за умрелите предприятия през 2016 г. са предварителни, което се дължи на специфичната  методология за определянето им. През 2016 г. са умрели 41 611 предприятия, или 11.9% от броя на активните предприятия през същата година, в резултат на което работните си места са загубили 3.2% от заетите през годината.

През разглежданата 2016 г. 42.3% от умрелите предприятия са  класифицирани в сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектори B - „Добивна промишленост“,  Е - „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, и D - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“,  като при тях умрелите предприятия са под 1%.

 

 

 


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg