EUR 1.9558
USD 1.6148
CHF 1.7961
GBP 2.2769
CNY 2.5236
you tube
mobile version

Бяла книга за чуждестранни субсидии

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Бяла книга за чуждестранни субсидии

mail07:02 | 19.06.2020прегледи 454 коментарикоментари 0


Европейската комисия прие Бяла книга, в която се разглеждат нарушаващите конкуренцията последици, причинени от чуждестранните субсидии в единния пазар Сега Комисията търси мненията и приноса на всички заинтересовани страни относно вариантите, посочени в Бялата книга. Обществената консултация, която ще бъде отворена до 23 септември 2020 г., ще помогне на Комисията да се подготви за съответни законодателни предложения в тази област.

Правилата в областта на конкуренцията, инструментите за защита на търговията и правилата за обществените поръчки на ЕС играят важна роля за гарантирането на справедливи условия за дружествата на единния пазар.

Субсидиите от държавите членки винаги са били предмет на правилата на ЕС за държавната помощ, за да се избегнат изкривявания. Субсидиите, предоставени от правителствата на държави извън ЕС на дружества в ЕС, изглежда имат все по-голямо отрицателно въздействие върху конкуренцията на единния пазар, но попадат извън контрола на държавната помощ на ЕС. Налице е растящ брой случаи, в които чуждестранни субсидии изглежда са улеснили придобиването на дружества от ЕС или са деформирали инвестиционните решения, пазарните операции или политиките на ценообразуване на своите бенефициери, или пък са изкривили търгове за обществени поръчки в ущърб на несубсидираните дружества.

Освен това съществуващите правила за търговска защита се отнасят само за износа на стоки от трети държави и по този начин не се отнасят до всички нарушения, причинени от чуждестранни субсидии, отпускани от държави извън ЕС. Когато чуждестранните субсидии са или под формата на финансови потоци, улесняващи придобиването на дружества от ЕС, или подкрепят пряко дейността на дружество в ЕС, или пък подпомагат участието в търгове за обществени поръчки, се оказва, че съществуват празноти в регулирането.

Ето защо в Бялата книга се предлагат решения и се призовава за нови инструменти за преодоляване на този регулаторен пропуск. В този контекст тя предлага няколко подхода. Първите три варианта (т.нар. „модули“) имат за цел да се намери решение на нарушаващите конкуренцията последици, причинени от чуждестранните субсидии (i) в единния пазар като цяло (модул 1), (ii) при придобиванията на дружества от ЕС (модул 2) и (iii) по време на процедурите на ЕС за възлагане на обществени поръчки (модул 3). Тези модули могат да бъдат по-скоро взаимно допълващи се, а не алтернативни. В Бялата книга се излага и общ подход към чуждестранните субсидии в контекста на финансирането от ЕС.

Общ инструмент за улавяне на нарушаващите конкуренцията последици от чуждестранните субсидии („модул 1“)

Модул 1 предлага въвеждането на общ инструмент за наблюдение на пазара, за да се обхванат всички възможни пазарни ситуации, при които чуждестранни субсидии могат да причинят нарушения на единния пазар.

В рамките на този модул надзорният орган, който ще бъде национален орган или Комисията, би могъл да предприеме действия във връзка с всяко указание или информация, че дадено дружество в ЕС се ползва от чуждестранна субсидия. Ако се установи наличие на чуждестранна субсидия, органът ще наложи мерки за отстраняване на възможното изкривяващо въздействие, като например компенсационни плащания и структурни или поведенчески мерки. Той би могъл обаче да сметне, че субсидираната дейност или инвестиция има положително въздействие, което надхвърля по значение нарушаването, и да не продължи разследването („Тест за интереса на ЕС“).

Чуждестранни субсидии, улесняващи придобиването на дружества от ЕС („модул 2“)

Първият модул би могъл бъде допълнен с модул 2, който е предназначен специално за справяне с нарушенията, причинени от чуждестранни субсидии, улесняващи придобиването на дружества от ЕС. Този модул има за цел да гарантира, че чуждестранните субсидии не предоставят на своите получатели несправедливи ползи, когато придобиват (дялове в) дружества от ЕС, било пряко чрез обвързване на субсидия с дадено придобиване, или косвено чрез фактическо увеличаване на финансовата мощ на приобретателя.

В рамките на модул 2 дружествата, които се ползват от финансова подкрепа от страна на правителство на държава извън ЕС, ще трябва да уведомяват компетентния надзорен орган за своите придобивания на дружества от ЕС, които надхвърлят определен праг. В Бялата книга се предлага Комисията да бъде компетентният надзорен орган. Сделките не могат да бъдат приключени, докато разглеждането на Комисията все още е в ход. Ако надзорният орган установи, че придобиването е улеснено от чуждестранната субсидия и нарушава единния пазар, той може да приеме ангажименти от уведомяващата страна, които ефективно да отстранят нарушението или, в краен случай, да забрани придобиването. В рамките на този модул Комисията би могла също така да прилага теста за интерес на ЕС.

Чуждестранни субсидии в рамките на процедурите на ЕС за възлагане на обществени поръчки („модул 3“)

Чуждестранните субсидии също биха могли да имат вредно въздействие върху провеждането на процедурите на ЕС за възлагане на обществени поръчки. Този въпрос е разгледан в модул 3. Чуждестранните субсидии могат да позволят на участници в търга да придобият нелоялно предимство, например като представят оферти под пазарната цена, и дори под производствената стойност, като така бъдат в състояние да сключат договори за обществени поръчки, които в противен случай не биха получили. В рамките на този модул в Бялата книга се предлага механизъм, при който участниците в търга трябва да уведомят възлагащия орган за финансовите средства, получени от трети държави. След това компетентните възлагащи и надзорни органи ще преценят дали е налице чуждестранна субсидия и дали тя е направила процедурата за възлагане на обществена поръчка неравноправна. В този случай участникът в търга ще бъде изключен от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Чуждестранни субсидии в контекста на финансиране от ЕС

И накрая, в Бялата книга се посочват начини за решаването на въпроса с чуждестранните субсидии в случай на заявления за финансова подкрепа от ЕС. Всички икономически оператори следва да се състезават на равни начала за финансиране от ЕС. Чуждестранните субсидии обаче могат да изкривят този процес, като предоставят на бенефициерите на такива субсидии по-добра позиция за кандидатстване. В Бялата книга се предлагат варианти за предотвратяване на това несправедливо предимство. Наред с другото, в случай на финансиране, което се разпределя чрез публични търгове или като безвъзмездни средства, ще се прилага процедура, сходна на предвидената за процедурите на ЕС за възлагане на обществени поръчки. Освен това в Бялата книга се подчертава колко е важно да се гарантира, че международните финансови институции, които изпълняват проекти, подпомагани от бюджета на ЕС, като ЕИБ или ЕБВР, следват идентичен подход към чуждестранните субсидии.

Следващи стъпки

Сега Бялата книга е отворена за обществена консултация до 23 септември 2020 г. В духа на получените коментари и мнения Комисията ще представи съответни законодателни предложения за справяне с нарушаващите конкуренцията последици от чуждестранните субсидии върху единния пазар.

Източник: ЕК


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg