EUR 1.9558
USD 1.8349
CHF 1.8970
GBP 2.3069
CNY 2.7605
you tube
mobile version

БГ пазар на топ и среден мениджмънт

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

БГ пазар на топ и среден мениджмънт

mail09:05 | 25.04.2022прегледи 2640 коментарикоментари 0


БЕСА публикува анализа на резултатите в ползването на executive search услуга за 2021 година. Проучването се базира на данни от проектите на членовете на БЕСА, насочени към търсене на топ и среден мениджмънт позиции по метода на директен подбор/Executive search.

След трудната за бизнеса 2020 година, Асоциацията наблюдава сериозен ръст на търсенето на услугата през 2021 – оборотът е с 46% по-висок в сравнение с предходната година. Интересен е фактът, че се наблюдава ръст от 6% спрямо 2019 година, която беше стабилна и успешна за членовете на БЕСА. 

Значителен е и ръстът ( с 45%) на проектите за подбор през 2021 спрямо 2020, като също така броят им е близък до нивата от 2019. Средната цена на проект расте, както спрямо 2019, така и спрямо 2020 (консултантската такса се формира като процент от брутното годишно възнаграждение).

Това е продиктувано от няколко фактора: засиленото търсене на услугата, поради трудностите, които компаниите изпитват да направят подбора самостоятелно; възможността чрез консултантите да достигнат до алтернативни лидери и мениджъри, включително и извън страната; желанието им да ползват професионална подкрепа в оценката на компетенции и потенциал; необходимостта от запазване на конфиденциалност и като цяло незадоволителния отговор на традиционните методи за търсене с обяви в различни платформи, и растящите доходи.

Ефективни процеси в индустриалния сектор през 2021

Традиционно секторът с най-голям дял в общия оборот и през 2021 е индустриалният. Сега делът е 36% от оборота. Секторът показва 53% повече приходи спрямо предходната година и ръст от 33% спрямо 2019. След сериозния спад на бизнеса и съкращения  в годината на Covid, от средата на 2021 производствените компании започнаха да възвръщат обемите си.

Фирмите в сектора продължават да разширяват капацитета си, да търсят ефективност и ефикасност на производствения процес, както и да посрещат нови конкуренти, въпреки че темповете на навлизане на нови компании са забавени през последните няколко години. Компаниите все по-трудно намират подходящи професионалисти за ключовите управленски нива в предприятията. Има и дефицити на мениджърски компетенции, което ги стимулира все по-устойчиво и последователно да развиват мениджърите си през вътрешни програми.

Очакванията ни са тези ограничения да продължават и занапред, и да се търсят алтернативни решения, както и да се прилагат целенасочени  вътрешни програми за идентифициране и развитие на лидери.

Съживяването на сектора на бързо оборотните стоки

Втори по процент от общия оборот е секторът на бързо оборотни стоки и ритейл с дял от 18%.  Секторът постига 29% увеличение спрямо 2020 и 5% увеличение спрямо 2019. Интересното при него е, че съживяването е продиктувано от проекти, свързани най-често с подмяна на мениджъри или дори екип в дадени случаи, както и откриване/попълване на „актуални“ роли (Дигитален маркетинг, Data Analytics).

Наред с мултинационалните компании, все по-често български компании ползват услугата executive search, за да привлекат точните лидери, с които да постигат амбициозните си бизнес цели при навлизане и развитие на външни пазари.

Професионална подкрепа за технологичната индустрия след COVID-19

Като трети най-значим сектор, ползвател на услугата executive search се позиционира технологичната индустрия с 11% дял от приходите. Ръстът спрямо предходната година е над 3 пъти, но все още под нивата през 2019. През последните години наблюдаваме трайна тенденция да расте броят на проектите в сектора. Нашето обяснение е, че компаниите растат много бързо и вече не могат да разчитат единствено на вътрешни повишения и препоръки, а все по-често имат нужда  от професионална подкрепа, за да привлекат опитни лидери от външния пазар на труда. Очакваме тази тенденция да се запази и през следващите години.

Очакван спад при фармацевтичните компании и сектора на финансовите услуги

През 2021 година наблюдаваме и значителен спрямо предходната, но очакван, спад от 20% на оборота реализиран от проекти за фармацевтични компании. Основните причини са сериозните трансформации в бизнес моделите, аутсорсинг на дейности към регионални центрове за споделени услуги, както и излизането от България на две ключови за пазара мултинационални компании, което доведе до „естествени трансфери“ на подготвени мениджъри и професионалисти от индустрията.

В крак с данните от последните години, секторът на финансовите услуги продължава да показва спад на активността и през 2021 година. Тази тенденция е повлияна, както от окрупняването на банковия и застрахователния сектор, така и от фактът, че в небанковия сектор и fin tech компаниите предпочитан метод за привличане на лидери и старши мениджъри е чрез нетуоркинг и препоръки.

Важен фактор за пазара е, че през изминалата година добър потенциал и сериозен ръст показват секторите строителен/управление на имоти, природни горива и енергия, както и професионални услуги.

Висок процент  жени на мениджърски позиции

Процентът локален бизнес спрямо централно договорени проекти (в чужбина) е съизмерим с 2020 година - 90%. Нивото на повтаряем бизнес остава сходно с предходните две години (41%), което говори за запазване на тенденцията за ръст на нови клиенти и все по-добро разбиране, и търсене на ползите, и инвестицията от възлагането на директно търсене за високите нива в организацията. Друга положителна тенденция е процента на наемане на жени на мениджърски позиции, който се запазва над средните за Европа нива – традиционно у нас е около и над 30%.

Трудности в намирането на бързи решения за попълване на екипите

Успешното затваряне на проектите в executive search сектора винаги е било предизвикателство, тъй като компаниите в индустрията работят по най-трудните проекти за позиции, които вътрешните екипи за привличане на таланти не могат да осъществят, а публикациите на обяви в LinkedIn и други сайтове не достигат именно до най-подходящите и квалифицирани кандидати на пазара.

През 2021г. се наблюдава тенденция за още повече трудности в намирането на бързи решения за попълване на екипите. ешението се намира в отличното разбиране на всички участници в процеса на директно търсене, тъй като пазарът е променен, кандидатите имат нужда от повече време и задълбочена информация за проекта, предизвикателствата пред ролята, средата и културата в дадена организация, а компаниите – от прецизно дефиниране на новите хибридни роли и повишените изисквания към кандидатите. Нуждата от гъвкавост, както и поемането на известен риск при вземането на решение са задължителни в процеса на директен подбор, особено, ако клиентът цели бърз резултат.

В същото време бързите решения могат да доведат до компрометиране на качеството на услугата, затова и членовете на БЕСА търсят баланс между спешността на назначението и стриктното спазване на всички етапи на процеса по привличане на най-подходящите и мотивирани кандидати. Възможните решения, които се прилагат са комбинация на различни услуги на лидерско ниво – interim мениджмънт и директен подбор; mapping проекти с оценка на лидерски компетенции; директен подбор и оценка на вътрешни кандидати.

Прогнози за 2022 за търсенето на услугата executive search

Очакванията ни са през 2022 годината да има ръст в търсенето на услугата executive search, като изискванията на клиентите към качеството на услугата и към нивото на кандидатите ще продължават да растат.

Считаме, че услугата ще бъде търсена, както от типични ползватели, така и от нови клиенти и индустрии. Наблюдаваме изисквания и очаквания консултантските фирми да участват активно и в преговорния процес с избрания кандидат, тъй като това е най-деликатния и чувствителен етап в целия подбор и изисква адаптивности, професионализъм и умения за модериране на финалните разговори.

Все повече компании очакват в методологията за подбор на лидери да се включват различни инструменти за оценка като: личностни профили, бизнес симулации, казуси, както и такива, които показват степента на съвпадение на ценностите на личността и организацията, и дават информация за вътрешните мотиватори и потенциални рискове.

През първото тримесечие на 2022г. вече се наблюдава засилено търсене на съпътстващите директния подбор консултантски услуги като интерим мениджмънт, оценка на лидерски потенциал, динамика и ефективност на лидерските екипи, мапинг на пазара, проекти по преквалификация, оценка на компетенции, както и Outplacement. Очакванията на членовете на БЕСА са за продължаващ ръст в executive search индустрията, съпроводен с успешно разширяване на портфолиото от услуги в бранша, с цел пълноценно обслужване на клиентите в България.

-------------------

Българската Екзекютив Сърч Асоциация (БЕСА) е професионална организация на консултантите по намиране и привличане на висш мениджърски персонал в България. Приоритетните области, около които членовете се обединяват са:  въвеждането и утвърждаване на етични стандарти на българския пазар и издигане на професионалното ниво на сектора, както и подпомагане на бизнеса да идентифицира бъдещите бизнес лидери. Създадена е в началото на 2011г. и нейни членове са:

Alexander Hughes

Boyden

Frijsberg & Partners

Dr. Pendl & Dr. Piswanger

Stanton Chase International

БЕСА се ползва от подкрепата на международната Асоциация на екзекютив сърч консултантите (AESC) и членовете на асоциацията работят в унисон с работната етика и ценностите на AESC.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg