EUR 1.9558
USD 1.7937
CHF 1.8467
GBP 2.1837
CNY 2.5140
you tube
mobile version

Банкови такси за сметки + услуги

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Банкови такси за сметки + услуги

mail06:25 | 17.10.2016прегледи 5716 коментарикоментари 0


На 14-ти октомври на основание чл. 73ф, ал. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и чл. 7а, ал. 3 и 4, във връзка с § 38 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Българската народна банка публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции***.

* Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за някои от услугите, банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. За всяка от тези услуги, БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи, въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход.

Публикуваните на 14 октомври 2016 г. данни за средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите по приложение № 1 към чл. 7а от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители, различни от платежни сметки за основни операции, са изчислени на база информация към 31 август 2016 г., подадена от 24 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната. Три банки са уведомили БНБ, че не предоставят платежни услуги на потребители.

----------------------------------

*** Платежна сметка за основни операции

Платежната сметка за основни операции е платежна сметка, водена в български левове, чрез която на потребителите се предоставят услугите, посочени в приложение № 1 към чл. 7а от Наредба № 3 на БНБ (приложение № 1), безплатно или срещу приемливи такси, независимо от броя платежни операции извършени от сметката.

Приемливите такси трябва да са по-ниски едновременно от:

средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за всяка от услугите в приложение № 1, предоставяни по разплащателни сметки, изчислен за предходната календарна година; и

най-ниския размер на таксите, които съответната банка прилага по тарифа за всяка от съответните услуги, предоставяни по разплащателни сметки.

Банките могат да предлагат и допълнителни услуги по платежната сметка за основни операции, извън посочените в приложение № 1, за които се прилага стандартната тарифа за таксите и комисионите на дадената банка.

Всички банки, лицензирани от БНБ, и клонове на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители, следва да предлагат платежна сметка за основни операции. Банките предлагат всяка от услугите по платежна сметка за основни операции, ако по принцип я предоставят на потребители, притежаващи платежна сметка, различна от сметка за основни операции.

Българската народна банка изчислява и публикува на интернет страницата си веднъж годишно средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите в приложение № 1, предоставяни на потребители по разплащателни сметки, различни от платежни сметки за основни операции, за предходната календарна година. Данните се изчисляват на база подадена информация от банките, лицензирани от БНБ, и клоновете на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители.

БНБ изчислява средния размер на таксите като средноаритметична стойност на размера на таксите, подадени от банките, за всяка от услугите по приложение № 1. Първото публикуване от БНБ на средния размер на таксите се извършва до 15 октомври 2016 г. Банките следва да съобразят таксите по платежни сметки за основни операции с публикувания от БНБ среден размер не по-късно от 1 февруари 2017 г. Следващото изчисляване и публикуване от БНБ на среден размер на таксите ще се извърши до края на февруари 2018 г. въз основа на предоставени от банките данни към 31 декември 2017 г.

 

 

 

 

 

 


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg