EUR 1.9558
USD 1.8361
CHF 2.0130
GBP 2.2896
CNY 2.5369
you tube
mobile version

US инвестиции една 5.5 млрд.лв.за 30 години

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

US инвестиции една 5.5 млрд.лв.за 30 години

mail14:32 | 12.12.2023прегледи 1100 коментарикоментари 0


Докладът „Икономическото партньорство България – САЩ: инвестиции, работни места, търговия 1990 – 2022 г.“ представя анализ на преките чуждестранни инвестиции с крайна собственост инвеститори от САЩ у нас. По методологията на Института за пазарна икономика, базирана на действителните крайни собственици на компаниите, американските инвестиции в България са на стойност над 5,5 млрд. лева от 1990 г. насам. Компаниите от САЩ инвестират в преработвателната индустрия, енергетика, земеделие и присъства значимо в регионите Разград, Севлиево, Стара Загора и София.

Делът на САЩ от всички преки чуждестранни инвестиции в България е 5,5%, което е над три пъти повече от отчетеното в официалната статистика. И през 2022 г. САЩ запазват шестото място сред страните-инвеститори у нас според крайния собственик на капитала.“ – каза Иван Михайлов от Американска търговска камара в България (АТК). 

„ Присъствието на поне 100 американски значими компании у нас - при това някои от тях с десетилетна история – са показател за свързаността на българската икономика със световната, с нужда от по-задълбочено изследване на взаимовръзките и са сигнал към нови инвеститори да се обръщат към България.“ – обобщи Лъчезар Богданов, главен икономист, ИПИ.

Методология

Института за пазарна икономика използва официални данни от БНБ, НСИ и годишните финансови отчети на компаниите в Търговския регистър, за да идентифицира компаниите с краен собственик физическо и/или юридическо лице с произход САЩ и Канада. В първоначалния преглед попадат компании с над 50 млн. щ. д. приходи и тези с над 25 млн. щ. д. през 2021 г., опериращи в сферата на недвижимите имоти и в хотелиерството и ресторантьорството (общо 750 предприятия). Отделно е използвана информация за всяка от компаниите, които са членове на Американска търговска камара в България.

В резултат са идентифицирани както преките инвеститори в капитала на 750 от най-големите българските компании, така и крайните инвеститори, включително тези с произход САЩ, които са собственици на преките инвеститори. Така са идентифицирани 98 компании с пряк или косвен краен собственик физическо и/или юридическо лице с произход САЩ, както и 5 компании с произход Канада. 

Американските инвестиции в България, ефекти върху националната икономика

Общите им приходи са близо 11 млрд. лв., а заетите в тях – близо 41 хиляди души. Средните годишни брутни заплати на заетите в компании с произход САЩ са над два пъти по-високи от тези за страната. 

Ефекти върху секторите на икономиката

Преките чуждестранни инвестиции в американски компании имат превес в преработващата промишленост, енергетиката, ИКТ сектора, търговията. Обратно, те почти отсъстват в секторите на строителството, хотелиерството и ресторантьорството, образованието, здравеопазването, културата.

Секторът на преработващата промишленост включва 18 компании с произход САЩ. Той носи над 30% от общите приходи на американските компании. Там са и 35% от заетите (14,2 хил. души), а средните годишни заплати са над 50% по-високи от тези за страната. Общите преки чуждестранни инвестиции в сектора са 2,3 млрд. лв. или 40,9% от американските инвестиции. В сектора на индустрията с най-високи приходи от дейността са компаниите за производство на керамика, санитарни изделия, нишесте и нишестени продукти, производството на автомобилни части и електроника. В тях са заети над 8,5 хиляди души.

Около 1/3 от американските инвестиции (1,8 млрд. лв.) са в сектор „Енергетика“. Шестте енергийни компании са наели 735 души и допринасят за 22,9% от приходите на американските компании изобщо.

Един от най-значимите за американските инвестиции сектори е този на създаването и разпространението на информация и творчески продукти. В ИКТ сектора оперират 19 компании с произход САЩ с 12 900 заети (близо 1/3 от всички заети в американски компании). ПЧИ от американските компании са на стойност около 0,5 млрд. лв. и представляват 8,3% от общите ПЧИ в сектора.

Основният брой на предприятията с произход САЩ е в сферата на търговията. Именно такава дейност извършват 21 от идентифицираните компании. 

Инвестициите в недвижими имоти са над 150 млн. лв. (2,7% от всички инвестиции от САЩ). Тази дейност се характеризира със сравнително значим размер на ДМА, които надхвърлят 7% от общите за всички.

Същият дял и обща стойност от почти 150 млн. лв. имат и инвестициите в сектора на професионалните дейности и услуги. В сектора работят 16 компании, сред които счетоводни и одиторски компании, рекламни агенции, инженерни и технически консултанти, набиране на работна сила. В таях работят близо 4 300 души (над 10% от заетите в компании от САЩ у нас). В американските центрове за обслужване на клиенти са заети над 5 000 души, а инвестиции в тях са 80 млн. лева.

Редица американски компании извършват дейност в сектора на проучванията и научните изследвания (в т.ч. и клинични изследвания, научноизследователска и развойна дейност, фармация, търговия с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура. Тук са заети 1 700 души, а инвестициите са за над 50 млн. лева.

Инвестициите, насочени изцяло към чисто селскостопанска дейност имат относително нисък размер от около 50 млн. лв. Докладът разглежда и компаниите, извършващи пряко свързани със земеделието по веригата на стойността дейности, като търговия със селскостопански продукти и извличането на първични продукти за хранителната промишленост чрез преработка на зърнени култури. През 2023 г. те се отчитат в преработваща промишленост и търговия на едро (за сравнение с Доклада от 2018 г.). Тук американските инвестиции достигат 650 млн. лв. През последните пет години земеделието и силно свързаните с него компании в търговията и първичната преработка е един от бързо нарастващите сектори, като инвестициите нарастват с 58% пъти, а приходите от продажби – с 44%.  Към 2021 г. приходите надхвърлят 1,8 млрд. лева, а заетите са близо 900.

И още: американски компании оперират и в множество други сектори: пощенски и куриерски услуги, товарен транспорт, застраховане, рециклиране на отпадъци.

Ефекти на инвестициите от САЩ върху регионалните икономики

Идентифицираните компании с произход САЩ работят в 11 български общини, разположени в пет от шестте района за планиране (без Северозападния). Въпреки че компаниите са едва 0,1% от общия брой на предприятията в тези общини, инвестициите, които носят са 16%, а приходите им са 5% от нетните приходи от продажби. Заетите в тях хора са сходни по брой.

Основната част от американските предприятия са в столицата – 82 от 98-те компании с произход САЩ. Те носят и 4,3% от приходите на компаниите в София и осигуряват 5% от заетостта (32 400 души). 

В четири от общините общите приходи на компаниите с произход САЩ са над 1/5 от нетните приходи от продажби - Гълъбово (44,3%), Исперих (35,1%), Разград (27,1%) и Севлиево (20,3%). 

Най-голям дял на заетите в американски компании пък се наблюдава в общините Исперих (29,5%), Севлиево (25,5%) и Гълъбово (18,8%). Във всички общини заплатите на заетите в компании с произход САЩ са по-високи от средните. Около два пъти и половина по-високи в общините Разград и Гълъбово и около двойно - в общините Добрич и Пловдив.

ПЧИ на компаниите с произход САЩ почти покриват общия обем на ПЧИ в община Гълъбово и са над 1/3 от ПЧИ в общините Велико Търново и Добрич. В столична община те достигат 9%, а в община Пловдив – над 6%.

 


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg