EUR 1.9558
USD 1.6658
CHF 1.8243
GBP 2.1513
CNY 2.4871
you tube
mobile version

Проектобюджетът на ЕС: Q&A

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Проектобюджетът на ЕС: Q&A

mail16:40 | 26.06.2020прегледи 1138 коментарикоментари 0


1. Какви са приоритетите на проектобюджета за 2021 г.?

Бюджетът на ЕС е централният елемент на плана на Европейския съюз за възстановяване, който има за цел да помогне на Европа да се възстанови. Целта на бюджета за 2021 г. е да бъдат преодолени непосредствените икономически и социални последици от пандемията от коронавируса, да се даде тласък на устойчиво възстановяване и да се защитят и създадат работни места. Това означава осезаема помощ за нуждаещите се, подкрепа за предприятията и силно засегнатите сектори, подсилване на единния пазар и помощ за регионите и държавите членки.

Общото финансиране от бюджета на ЕС и от Next Generation EU, което възлиза на 378 милиарда евро, с приблизително 133 милиарда евро допълнително под формата на заеми ще допринесе за възстановяване и модернизиране на нашия континент, в духа на екологичния и цифровия преход, като се гарантира, че създаваме един по-силен и по-устойчив Европейски съюз, и се засилва ролята на Европа в световен мащаб.

Успоредно с това бюджетът на ЕС ще продължи да подкрепя дългогодишните приоритети на Европа, които имат още по-голямо значение от преди за постигането на устойчиво възстановяване. Поради това Европейската комисия остава ангажирана по отношение на шестте основни амбициозни цели, определени от нейния председател Фон дер Лайен: Европейския зелен пакт; Европа, подготвена за цифровата ера; икономика в интерес на всички; утвърждаване на европейския начин на живот; по-силна Европа в света и нов тласък за демокрацията. Бюджетът за 2021 г. ще даде възможност на Европейската комисия да изпълни тези приоритети.

2. Каква е връзката между проектобюджета за 2021 г. и Next Generation EU?

Next Generation EU ще даде на бюджета на ЕС допълнителния капацитет, необходим, за да реагира решително на неотложните предизвикателства, пред които е изправен ЕС вследствие на пандемията от коронавируса и последиците от нея. Той се въвежда временно (до края на 2024 г.) и ще се използва единствено за мерки в отговор на кризи и мерки за възстановяване от кризи. Средствата, които той ще генерира, ще минат през бюджета на ЕС, за да подкрепят приоритетите в областта на инвестициите и реформите, и ще подсилят програмите от ключово значение за възстановяването. Той ще финансира също действия за изграждане на устойчивост за бъдещето, например чрез нова здравна програма и усъвършенстван механизъм на ЕС за гражданска защита — RescEU.

За да се финансира Next Generation EU, Комисията предложи да бъдат взети назаем до 750 милиарда евро (по цени от 2018 г.) на пазарите, за да се осигури допълнително финансиране за следващите години до 2024 г. След това средствата ще се върнат в бюджета на ЕС като външни целеви приходи и ще бъдат използвани за финансиране на възстановяването.

3. Защо цифрите за Next Generation EU, посочени в проектобюджета, се различават от тези, които бяха обявени в края на май 2020 г.?

В края на май 2020 г. Комисията представи предложение за временен инструмент за възстановяване — Next Generation EU — заедно с преработен дългосрочен бюджет за периода 2021—2027 г.

По принцип таваните в многогодишната финансова рамка са определени по постоянни цени от 2018 г. Комисията отправи своите предложения за Next Generation EU и за следващия дългосрочен бюджет на тази база. Успоредно с това и с цел прозрачност тя публикува предложенията си, изразени както по цени от 2018 г., така и по текущи цени.

Годишният бюджет винаги се изчислява и представя по текущи цени. По този начин бенефициерите получават по-добра представа за наличното финансиране през дадена година. Ето защо предложението за 2021 г., включително приносът на Next Generation EU, са представени по текущи цени.

4. Какво представляват поетите задължения и плащанията?

Поетите задължения са общият размер на обещанията за бъдещи плащания, които могат да бъдат извършени през дадена година. Поетите задължения трябва да бъдат изпълнени чрез плащания — през същата година или, особено в случай на многогодишни проекти, през следващите години.

Плащанията са реалните средства, платени през дадена година от бюджета на ЕС с цел покриване на поетите задължения за текущата и за предходни години.

Например, когато ЕС реши да съфинансира изграждането на мост, общата сума, която ЕС приема да покрие, представлява поето задължение. Фактурите за свършената работа са плащанията, които са разпределени през следващите години в съответствие с жизнения цикъл на изпълнение на проекта. Задължението се поема през годината Х. Плащанията от бюджета на ЕС могат да последват през същата година Х, но и през годината X+1, X+2, X+3 и т.н.

5. Какво представлява външният целеви приход?

Бюджетът на ЕС се основава на принципа на универсалност. Това означава, че няма пряка връзка между източника на събрания приход и разходите, които този приход финансира.

Съществува изключение от това правило, а именно целевите приходи, които представляват конкретни приходи, събирани с цел финансиране на конкретни разходи.

Видовете съществуващи външни и вътрешни целеви приходи са изброени в член 21 от Финансовия регламент — правилата, по които се изразходва бюджетът на ЕС.

За да се финансират инвестициите по линия на Next Generation EU, Комисията предложи да се увеличи таванът за бюджета на ЕС и да се вземат заеми на пазарите. Взетите назаем средства ще се върнат в бюджета на ЕС като външни целеви приходи и ще бъдат използвани за финансиране на възстановяването посредством редица предварително определени програми на ЕС.

6. По какъв начин отправя Комисията предложение за проектобюджета за 2021 г. при липса на договорен бюджет за седемгодишния период 2021—2027 г.?

Комисията има правно задължение да представи до 30 юни всяка година предложение за годишния бюджет за следващата година. Това задължение важи и за първата година от следващия дългосрочен финансов период.

Поради това Комисията изпълнява това задължение и представя своя проект за бюджет за 2021 г. Той се основава на предложението за преработен дългосрочен бюджет и Next Generation EU, представено на 27 май 2020 г.

След като Европейският парламент и Съветът постигнат съгласие по МФР за периода 2021—2027 г., включително Next Generation EU, Комисията ще адаптира съответно предложението си чрез писмо за внасяне на корекции.

Целта ни е всички програми да са готови и да започнат да функционират от 1 януари. Постигането на бързо и цялостно споразумение по МФР и пакета от мерки за възстановяване от страна на Европейския парламент и на Съвета ще подготви условията за безпроблемно приемане на бюджета за 2021 г., за да може както дългосрочният бюджет, така и годишният бюджет да бъдат осигурени и новите програми да са готови да започнат да функционират навреме.

7. Кога ще бъдат налични средствата по Next Generation EU?

Някои ключови мерки, които ще бъдат финансирани по линия на Next Generation EU — като например увеличената подкрепа за най-засегнатите държави членки и региони — трябва да започнат да се прилагат възможно най-скоро, тъй като гражданите и предприятията разчитат на подкрепата на ЕС, за да се възстановят от кризата.

За да се осигурят 11,5 милиарда евро инвестиции още през 2020 г., Комисията предложи изменение на бюджета ѝ за 2020 г., чрез проект на коригиращ бюджет № 6, както и целенасочени изменения на настоящия ѝ дългосрочен бюджет. Този проект на коригиращ бюджет сега трябва да бъде одобрен от Европейския парламент и от Съвета и след това бързо да бъде приложен.

Пълното предложение за преработен бюджет на ЕС и Next Generation EU трябва да е готово да започне да функционира и да подпомага възстановяването на Европа на 1 януари 2021 г. Комисията работи усилено с Европейския парламент и държавите членки в рамките на Съвета за постигането на тази цел.

8. Какво следва оттук нататък?

Европейската комисия представя проекта на бюджет на ЕС за 2021 г. на Европейския парламент и на Съвета, които вземат съвместно окончателното решение.

Свиква се специален помирителен комитет, обикновено в края на есента, с цел сближаване на позициите на Парламента и на Съвета. Той трябва да постигне съгласие в срок от 21 дни относно общ бюджет, който и двете институции трябва след това да одобрят. Тази година срокът тече между 27 октомври и 16 ноември.

Междувременно продължават преговорите по преработения дългосрочен бюджет и Next Generation EU. Комисията ще адаптира предложението си за бюджет за 2021 г. след споразумението, постигнато от Европейския парламент и от Съвета.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg