EUR 1.9558
USD 1.6133
CHF 1.8160
GBP 2.1976
CNY 2.4915
you tube
mobile version

Кауфланд, Лидл и българската икономика

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Кауфланд, Лидл и българската икономика

mail13:02 | 26.11.2020прегледи 648 коментарикоментари 0


Дейността на Kaufland България генерира добавена стойност от 1.25 млрд. лв. в българската икономика, което е 1.2% от брутната добавена стойност на страната за 2019 година. Нетният принос на веригата към българското общество възлиза на 1.066 млрд.лв. Това показват данните от доклад на австрийската консултантска компания denkstatt за цялостното въздействие на компанията върху икономическия, природния и социалния капитал в страната. Документът се базира на данни за дейността на Kaufland България през 2019 г. и отразява икономическото, природното и социалното въздействие на компанията през този период.

Оценката на нетното въздействие на Kaufland България е направена чрез използването на иновативен подход – т.нар. sustainability accounting, който дава възможност за интегриране на въздействията върху природния и социалния капитал във финансовата отчетност на компаниите. Това е най-новата концепция за оценка на устойчивостта в глобален мащаб, при която се взимат предвид както позитиви, така и негативи от дейността и се дава финансово измерение на екологични и социални въздействия. Глобално темата се управлява от „Коалиция за капиталите“ (Capitals Coalition) – платформа, която обединява 370 компании, представители на академичните среди и неправителствени организации от цял свят.

Докладът отчита, че едно работно място в Kaufland България поддържа близо 4 други в българската икономика. Икономическата активност на Kaufland България в страната създава и поддържа 31 180 работни места, включително собствени служители (6 493) и такива на концесионери (1 610), но преди всичко заети лица в селското стопанство, хранителната индустрия и търговията. В документа се посочва още, че в резултат на икономическите взаимоотношения с Kaufland България икономическите ползи за българските директни доставчици са  почти 3 пъти повече от тези за самата компания, което показва ефектите за българския бизнес на макро ниво от сътрудничество с компанията. Друг основен извод в доклада е, че Kaufland е не просто магазин, а търговски център, като големият брой клиенти на веригата дава възможност за развитието на редица други бизнеси под покрива на хипермаркетите на компанията. Последното е особено видимо в по-малките градове, където няма други търговски обекти от сравним мащаб, констатира докладът.

От denkstatt са изчислили, че положителната стойност, която Kaufland създава за икономиката и обществото на България, е 7 пъти по-висока от стойността на негативните социални и екологични въздействия от дейността на компанията. Отрицателните въздействия на Kaufland България, които анализира документът, са свързани предимно с негативи за околната среда от дейности във веригата на доставките, които не са под пряк оперативен контрол на компанията. Докладът обобщава, че всеки 100 лева, похарчени в Kaufland, създават нетна положителна стойност за българската икономика и общество в размер на допълнителни 62 лева.

„Често работим по проекти за остойностяване на цялостното въздействие за клиенти от Западна Европа и Северна Америка. Това е първият подобен доклад в България и най-после имаме открито говорещ български клиент – компания, която не се задоволява с преките финансови измерители и съобщения за работни места и дарения, а изчислява и комуникира нетното си въздействие върху българското обществото, включвайки в това не само позитивни, но и негативните аспекти. Анализи на нетното въздействие като този играят много важна роля като инструмент за управление на промяната в посока устойчиво развитие. Те подчертават лидерството на една компания в това да прави бизнеса си добре и открито да дискутира предизвикателствата, които среща“, каза Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt България и един от водещите експерти в страната по управление на околната среда и ресурсите.

 Направената в документа оценка на нетното въздействие на Kaufland България обхваща: Преки: въздействия от оперативната дейност на компанията; Непреки: въздействия в резултат от закупуването на продукти и услуги от директни доставчици на веригата; Допълнителни: въздействия от закупуване на продукти и услуги от преките доставчици на Kaufland България в тяхната верига на доставки (доставчици на доставчиците); Подкрепени: въздействия от концесионери, т.е. търговците, които се помещават или срещат единствено в хипермаркетите на компанията извън най-големите градове.


1,12 млрд. лв. е съвкупният ефект от дейността на Лидл България върху българската икономика. Това сочи докладът на Института за пазарна икономика (ИПИ), представящ оценка за социално-икономическото въздействие от дейността на компанията върху икономиката на страната за 2019 г.

Изключителен двигател на растежа на българския бизнес, безспорен лидер на регионално ниво и компания с висока ефективност и производителност на труда, което я превръща в един от най-добрите и атрактивни работодатели в страната - това са само част от изводите в анализа, който Лидл България обяви преди седмица, че ще представи в деня на своята 10-та годишнина.

"Изключително се радваме да споделим тези впечатляващи данни за присъствието на Лидл България именно в деня на нашия 10-и рожден ден. Съвкупният ефект от дейността ни, възлизащ на 1 121 000 000 лв., е повод за огромно удовлетворение за целия екип и, сигурна съм, за всеки наш служител, който може да види прякото отражение на своята работа. Условно нарекохме този резултат Ефектът Lidl. За нас това въздействие показва колко значими могат да бъдат ползите от дейността на една компания върху икономиката на страната, когато тя работи като отговорен и прозрачен инвеститор, данъкоплатец, работодател и бизнес партньор", коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

"Изготвихме цялостната оценка на социално-икономическото въздействие на Лидл България за 2019 г. по световно утвърден модел, който е признат и се прилага както от инвеститори, така и от публичния сектор и големи компании. Резултатите от доклада ясно показват, че  Лидл България е безспорен макроикономически фактор за страната ни. Като ключов инвеститор и работодател, компанията има значителен принос - с реализирания оборот, направените инвестиции и платени данъци, с високата производителност на труда, ефективния бизнес модел и конкурентното заплащане, както и с дългогодишната си подкрепа за българските производители", допълни Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика.

Сред най-впечатляващи са показателите, които представят компанията като работодател. За 2019 г. Лидл България реализира 3.3% от оборота в сектора на търговията на дребно с едва 1.3% от наетите в него. Това обяснява защо веригата предлага едни от най-високите нива на заплащане в бранша, с което оказва пряко въздействие върху пазара на труда в сектора. През 2019 г. Лидл България е работодател на 2700 служители, като тяхното заплащане е с 52% по-високо от средната заплата за страната и със 72% по-високо от средното възнаграждение в сектора на търговията на дребно. Приносът на компанията като работодател се илюстрира и от факта, че едно работно място в Лидл България допринася за 4,5 допълнителни работни места в икономиката.

През годините веригата се утвърждава и като ключов партньор на българските производители и двигател на техния растеж. Компанията си партнира с над 260 български производители. За последните 5 години приходите на 25-те най-големи от тях са нараснали със 77%,  служителите им са се увеличили с 20% и едновременно с това, благодарение на партньорството си с Lidl, само за 2019 г. те са реализирали износ на български стоки на стойност 40 млн. лв.

Впечатлява и фактът, че 350 млн. лв., или 58% от всички разходи на компанията в страната през 2019 г., са именно за доставка на стоки от български производители.

На регионално ниво дейността на Лидл България оказва най-голямо влияние - като принос към общинските бюджети (данъци), осигуряване на заетост и ниво на възнагражденията както в големите, така и в малките градове. Компанията е сред един от най-значимите данъкоплатци за общинските бюджети. За 2019 г. общият обем на платените местни данъци и такси е 3,6 млн. лв. Веригата оказва значителен ефект и по отношение на заетостта и нивото на възнаграждения.

Двете логистични бази на веригата - в с. Равно поле и в с. Кабиле, осигуряват работа съответно на 1,6% от заетостта в община Елин Пелин и 5,4% от заетостта в община Тунджа. Те предлагат и много добри възнаграждения, като разликата спрямо средните заплати в двете общини са 24% в община Равно поле и 65% в община Тунджа.

Какво включва анализът на социално-икономическото въздействие на Лидл България?

В основата на направения анализ е разбирането, че всяка компания има преки и непреки ефекти от своята дейност.

Преките ефекти от дейността на Лидл България за 2019 г. са на стойност 614 млн. лв. В тях се включват всички разходи, които компанията прави в страната: разходи за стоки от български производители (включително за износ) - 390 млн. лв., разходи за услуги - 108,5 млн. лв., разходи за нетни възнаграждения за служителите - 55 млн. лв. и разходи за инвестиции - 60,5 млн. лв.

Извън преките ефекти, които дейността на Лидл България създава, за 2019 г. компанията е внесла близо 29 млн. лв. данъци и осигуровки.

Непреките ефекти от дейността на Лидл България за 2019 г. са на стойност 507 млн. лв.

Когато Лидл България плаща за доставка на стоки, за строителство, за различни услуги или материали, всеки от партньорите на свой ред разширява дейността си, като плаща повече за труд, за суровини и материали, за необходимите за дейността услуги към своите партньори. Така с дейността си българските доставчици създават допълнително търсене на суровини, материали и услуги, което мултиплицира създадените преки ефекти. Създадените непреки ефекти за 2019 г. през доставчиците на Lidl възлизат на 475 млн. лв. Заедно с това, служителите на Лидл България използват доходите от възнагражденията си за потребление на стоки и услуги, което мултиплицира стопанското въздействие по веригата на стойността в националната икономика с допълнителни 32 млн. лв.


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg