EUR 1.9558
USD 1.7425
CHF 1.8411
GBP 2.1702
CNY 2.4661
you tube
mobile version

Икономическа ситуация остава положителна

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Икономическа ситуация остава положителна

mail07:35 | 28.11.2019прегледи 401 коментарикоментари 0


Изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания” на Министерството на финансите включва 4 тримесечни обзора, които представят очакванията на широк кръг финансови посредници за основни макроикономически показатели и фактори, които се отнасят до извършваната от тях дейност. Целта на изданието е да оцени средата, в която функционират финансовите посред-ници, да определи факторите, които оказват значимо влияние върху тяхното поведение.

Изследването е осъществено на базата на анкети. Събраните отговори се обобщават така, че отговорите на отделните участници в анкетата остават анонимни и не се оповестяват публично. Търговските банки отговарят само на анкетата, предназначена за търговски банки, независимо че някои от тях изпълняват и дейност на инвестиционни посредници.

Ето няколко акцента от него.

--------------------

Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация през трето тримесечие на 2019 г. продължава да бъде задоволителна. Претегленият общ балансов резултат се запази на сходно ниво с отчетеното в предходното издание. Управляващите дружества и пенсионно-осигурителни дружества /ПОД/ имат най-оптимистични оценки сред финансовите посредници. Същевременно, данните за краткосрочните индикатори дават разнопосочни сигнали. Докато индексите на промишленото производство и търговията на дребно отчитат забавяне средно за периода юли-август 2019 г., растежът на строителната продукция се ускорява спрямо същия период на предходната година, в резултат на благоприятното развитие при сградното строителство.

 

Оценката от предходната анкета относно икономическата ситуация през второ тримесечие на 2019 г. се потвърди от данните за БВП, които отчитат растеж от 3.8% през второ тримесечие спрямо същия период на предходната година по сезонно неизгладени данни.

По-голямата част от анкетираните очакват темпът на икономически растеж да остане на нивото от предходното тримесечие. Същевременно, претеглената балансова оценка се понижава спрямо предходното издание и отчита отрицателна стой-ност, но остава близо до нулата.

Консолидираният резултат е в съответствие с последните данни от бизнес наблюденията на НСИ. Общият показател на бизнес климата се понижава през октомври 2019 г., поради по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно. При услугите продължава да се наблюдава подобрение, в резултат на оценките за настоящото бизнес състояние на предприятията, но очакванията са по-резервирани.

Анкетираните очакват слабо увеличение на инфлацията през четвъртото тримесечие. С най-го-ляма тежест за формирането на общия резултат бяха инвестиционни посредници /ИП/ както и управляващи дружества /УД/  и ПОД, които са с нагласата за слабо повишение на потребителските цени. При търговските банки мненията са разделени между слабо повишение и слабо намаление.

В подкрепа на очаквана малко по-висока инфлация през последното тримесечие на 2019 г. са повишенията на фючърсните цени на петрола. Напредъкът в търговските преговори между САЩ и Китай подкрепя текущо цените на петрола. Техните равнища обаче не се очертава да бъдат по-високи спрямо четвърто тримесечие на предходната година. От друга страна, притесненията за забавяне на китайската икономика ограничава нарастването на цените на суровините.

Малко повече от една трета от финансовите посредници очакват инфлацията да се запази или да бъде малко по-ниска. Това е напълно възможно предвид факта, че потребителските цени на енергийните стоки отчетоха отрицателно нарастване към септември на годишна база, а цените на течните горива бележат спад от юни. Тези развития показват, че се изчерпва директното и косвеното влияние на цените на петрола върху инфлационните процеси в страната до края на годината и е възможно енергийните стоки да имат отрицателно изменение в края на годината.

Очакванията на финансовите посредници са годишният растеж на заетостта да се забави през четвъртото тримесечие на 2019 г. Най-голямо влияние за влошаването на общата балансова оценка имат инвестиционните посредници. При тях силно положителните нагласи от предходната анкета се понижават значително и се трансформират към преобладаващ дял на анкетираните, които не очакват промяна. Търговските банки са най-песимистични в своите оценки, като единствени отчитат увеличение в дела на очакващите понижение на заетостта. При консолидираните оценки на УД и ПОД влошаването на нагласите е умерено и, подобно на инвестиционните посредници, е свързано с увеличение в дела на отговорилите, че не очакват промяна.

Очакванията за отслабване в растежа на заетостта през четвъртото тримесечие до известна степен кореспондират с оценките за движението на наетите в бизнес анкетите на НСИ през октомври. Влошени перспективи за наемането на труд през следващите три месеца отчитат предприемачите в индустрията и услугите. В същото време очаквания за по-високо търсене декларират работодателите в строителството, а в търговията на дребно се наблюдава отслабване на положителните очаквания, но балансовата оценка остава със силен превес на дела на очакващите повишение на заетостта.

 

 


 
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg