EUR 1.9558
USD 1.7235
CHF 1.8891
GBP 2.3386
CNY 2.7185
you tube
mobile version

Булгаргаз: Не изнасяме евтин газ!

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

Булгаргаз: Не изнасяме евтин газ!

mail07:03 | 10.01.2022прегледи 473 коментарикоментари 0


Категорично не отговарят на истината твърденията, че „Булгаргаз“ ЕАД изнася в Румъния евтиния газ от хранилището в Чирен, вместо да предоставя тези количества на регулирания пазар в България. Това се отбелязва в позиция на СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД по повод твърденията на новия енергиен министър в правителството . Какво още пише в становището на компанията:

---------------------------

"В действителност 100 % от количествата, съхранени от „Булгаргаз“ ЕАД в ПГХ „Чирен“ се предоставят на регулирания пазар за нуждите на крайните снабдители (газоразпределителните дружества) и на топлофикационните дружества, както и на български индустриални клиенти. Спекулации относно възможността да се променя графика на добива от ПГХ „Чирен“ не вземат предвид режима на работа на газохранилището и необходимостта от наличието на свободен капацитет за промени в добива.

Относно твърденията за продажбите на природен газ от „Булгаргаз“ ЕАД в страната

Пазарът на природен газ в България има регулиран и либерализиран сегмент. 

Регулиран пазар

Природен газ на регулирания пазар купуват топлофикационните дружества и газоразпределителните предприятия. Цените на регулирания пазар не се договарят свободно, а се утвърждават от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по заявление от „Булгаргаз“ ЕАД, което се изготвя съгласно Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

„Булгаргаз“ ЕАД образува цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи като среднопретеглена стойност, при отчитане на последно заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, от местни добивни предприятия и от запаси природен газ с цел продажба. 

„Булгаргаз“ ЕАД образува регулираната цена за месеца на доставка на база обвързващите заявки на клиентите по договорите им за доставка. В микса, формиращ регулираната цена на газа, се включват:

-всички количества по договора с азербайджанската компания със съответната цена;

-всички количества, предвидени за добив от ПГХ „Чирен“, съгласно графика одобрен от „Булгартрансгаз“ ЕАД със съответната цена;

-останалите количества до размера на заявките на клиентите се допълват с количества по договора с руския доставчик, тъй като този договор предвижда гъвкавост на дневна база и възможност за увеличение, със съответната цена.

Към цената на вход на газопреносната мрежа в съответствие с Наредбата се добавят:

-надценка върху цената на вход - компонент „обществена доставка“ в размер до 2.5% в годишен аспект, изчислявана по методика, съгласувана с КЕВР. За 2021 г. компонент „обществена доставка“ възлиза на 1.37% среднопретеглено в годишен аспект. Този компонент е предвиден да покрива оперативните разходи на дружеството и да осигурява печалба;

-компонент „задължение към обществото“, който осигурява възвръщаемост на разходите, направени за съхранение на количества в ПГХ „Чирен“ във връзка със задълженията на дружеството по Плана за действие при извънредни ситуации, одобрен от Министъра на енергетиката.

Либерализиран/ Свободен пазар

На либерализирания пазар, „Булгаргаз“ ЕАД продава газ на индустриални клиенти, директно присъединени към националната газопреносна мрежа на България. В този сегмент цените не се регулират от КЕВР. Политиката на „Булгаргаз“ ЕАД е да предлага на свободния пазар цени, близки до тези на регулирания пазар, образувани по обективен и прозрачен  начин, отчитайки себестойността на доставяния природен газ.

Продажби на организирания борсов пазар.

Дейността на „Булгаргаз“ ЕАД е насочена изцяло към задоволяване на потреблението на природен газ в България. 

Всички количества азерски газ и количествата, добивани от ПГХ „Чирен“, които към настоящия момент са с най-ниска цена в микса, се реализират в пълен обем на българския пазар, както следва: 1) на регулирания пазар; 2) на организиран борсов пазар съгласно предвидената в Закона за енергетиката “Програма за освобождаване на природен газ”; 3) на свободния пазар по договорите с индустриалните потребители. 

Едва след задоволяване на заявките на всички тези клиенти, на дневна база, „Булгаргаз“ ЕАД предлага останалите, невзети от тях количества (ако има такива), на организиран борсов пазар - това са двете лицензирани от КЕВР газови борси в страната. 

Предлагането на борсата е най-пазарният и прозрачен начин за търговия с природен газ. Природният газ се търгува на анонимния сегмент на борсите, като „Булгаргаз“ ЕАД научава кой клиент е закупил продадения газ, едва след като сделката е сключена. 

Предлагането на остатъчни количества на борсата е нормална практика, която всеки търговец се стреми да прилага. По този начин, „Булгаргаз“ ЕАД взема всички заявени количества от своите доставчици, вместо да носи отговорност за неизпълнение на това свое задължение.

Цената, по която „Булгаргаз“ ЕАД продава остатъчните количества на организирания борсов пазар, се формира на база „най-високата цена в ценообразуващия микс“, понастоящем това е цената по договора с руския доставчик, като към нея се добавят разходите до Виртуална търговска точка България– точката на доставка, на която се извършват сделките на организирания борсов пазар.

Следва да се отбележи, че към момента доставната цена и по този договор е значително по-ниска от цените на европейските газови пазари. „Булгаргаз“ ЕАД продава тези количества природен газ много над ценовото ниво на така получената цена/себестойност и избирайки най-високата предложена от купувачи цена, вземайки предвид търсенето и на двете лицензирани газови борси.

Количествата и цените на сделките на организиран борсов пазар, сключени с остатъчни количества на дневна база след началото на месеца, по никакъв начин не се отразяват върху регулираната цена. С други думи, продажбите на остатъчни количества газ на борсите в България не водят до повишаване или понижаване на цената на газа за газоразпределителните дружества и за топлофикационните дружества, съответно битовите консуматори.

Продажбите на организирания борсов пазар генерират за „Булгаргаз“ ЕАД положителен финансов резултат и в същото време осигуряват значителен входящ паричен поток. Същевременно продажбата на свободни количества на газовите борси допринася за изпълнение на задължението на „Булгаргаз“ ЕАД по договорите със своите доставчици за прием на минимални годишни и минимални летни количества и избягване на санкциите по клаузите „вземи или плати“.

Относно твърденията за „продажби в Румъния“ и „износ на газ“, „Булгаргаз“ ЕАД подчертава, че няма никакъв способ да се информира, да контролира или да проследява по какъвто и да е било начин за какви цели и къде се използват количествата природен газ, закупени от купувачи на лицензираните борси. Нещо повече, „Булгаргаз“ ЕАД не само няма, но и не може да изисква информация или да ограничава крайната дестинация на природен газ, тъй като това би нарушило основния принцип на европейското право за свободна търговия. ЕК е изключително чувствителна към подобен тип нарушения. 

„Булгаргаз“ ЕАД напомня, че една от практиките, за които ЕК образува дело срещу „Газпром“ през 2012 г., беше именно наличието в договорите за доставка на т.нар. клаузи за „местоназначение“ на газа. След намесата на ЕК, „Газпром“ трябваше да премахне тези клаузи от договорите си, под заплахата от тежки санкции.


 

 


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg