EUR 1.9558
USD 1.7200
CHF 1.7310
GBP 2.1955
CNY 2.4996
you tube
mobile version

МФ: Икономиката през Q4 2017

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ [X]

Въведете Вашият e-mail адрес, за да получавате най-важните новини на EconomyNews за деня на своята електронна поща.
E-mail
 

МФ: Икономиката през Q4 2017

mail10:03 | 13.03.2018прегледи 3569 коментарикоментари 0


Според експресните оценки на НСИ БВП нарасна с 3.6% на годишна база през четвърто тримесечие на 2017 г. (според сезонно изгладените данни).

Растежът бе движен от повишение на крайното потребление с 4.7% и на инвестициите в основен капитал - с 3.2%. Износът нарасна с 2%, като бе надминат от вноса, чийто ръст достигна 9.4%.  Това се отблязва в редовен месечен обзор на МФ на българската икономика.

Показателите от краткосрочната бизнес статистика продължиха да отчитат смесени сигнали.

Търговията на дребно се повиши с 4% на годишна база през де-кември, докато растежът на оборота в промишлеността се забави, а индустриалното производство и строителната продукция се понижиха.

 В същото време, бизнес климатът в страна се подобри с 2.6 пункта през януари поради по-благоприятните оценките във всички сектори.

Доверието на потребителите също се повиши - с 2.4 пункта, поради подобряване на очак-ванията за финансовото състояние на домакинствата и икономическата ситуация в страната.

Коефициентът на безработица се понижи до 5.6% през четвъртото тримесечие на 2017 г., след като намаление беше отчетено както при безработните до 1 г., така и при дълготрайно безработните. Последното свидетелстваше не само за цикличното, но и за структурното подобрение на пазара на труда.

Работната сила (15-64 г.) нарасна с 3.9% за периода по линия на намаление на обезкуражените лица и активиране на други групи лица, които в предходните периоди са били неактивни.

Номиналният растеж на средната работна заплата се ускори до 10.6% на годишна база през последното тримесечие. Дефлираният с ХИПЦ реален растеж на доходите от труд достигна 8.8%.

Според предварителните данни, потребителските цени в страната се повишиха с 0.2% през януари спрямо предходния месец.

Годишният темп на инфлация се забави до 1.3% през януари, което се дължеше основно на намалелия положителен принос на храните за формиране на общия индекс.

След отчетените в шест поредни месеца излишъци, през ноември салдото на текущата сметка бе отрицателно в размер на 155.2 млн. евро или 0.3% от прогнозния БВП. Балансът по търговията със стоки и услуги се влоши както спрямо предходния месец, така и спрямо същия месец на предходната година.

Годишният растеж на кредита за частния сектор през декември 2017 г. се ускори до 4.8%. Среднопретегленият лихвен процент по кредити за нефинансови предприятия се повиши за втори пореден месец с 20 б.т., а претегленият лихвен процент по срочни нови депозити остана близко до стойността си от предход-ния месец.

По предварителни данни на касова основа, излишъкът по КФП за 2017 г. възлезе на 0.8 млрд. лв. (0.8% от прогнозния БВП). Положителното бюджетно салдо бе формирано от превишение на приходите над разходите и по двата бюджета, като по националния бюджет бе в размер на 0.3% от БВП, а по ев-ропейските средства бе 0.5% от БВП.

Държавният дълг, вкл. държавногарантираният, намаля значително през последната година, като в края на 2017 г. бе в размер на 25.5 млрд. лв. или 25.6% от прогнозния БВП, при 29.1% от БВП година по-рано.

 

 

 

 

 


 
 
 
Още от рубриката
 
 
Коментирай
 
Име:

E-mail:

Текст:

Код за
сигурност:

Напишете символите в полето:
 
БЮЛЕТИН НА EconomyNews.bg